Vis studentum.no som: Mobil

Sykepleie, deltid - Bachelor

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Deltid
4 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Elverum
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Sykepleie, deltid - Bachelor

Bachelor i sykepleie på deltid

Ønsker du å å jobbe med mennesker, vise omsorg og ta ansvar? Vil du ha et allsidig yrke, med stabilt og stort jobbmarked? Da kan sykepleierutdanning være riktig valg for deg!

Kort om studiet

Du lærer å gi medisinsk pleie til mennesker i alle aldersgrupper med ulike former for helsesvikt og sykdommer. Gjennom utdanningen er det fokus på ivaretagelse av pasienters grunnleggende behov, og kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid vektlegges.

Utdanningen består av like deler teoretiske og praktiske studier. Deler av undervisningen foregår i høgskolens høyteknologiske øvingsavdeling. Der legges det til rette for å utvikle grunnleggende, kunnskapsbaserte sykepleieferdigheter som forbereder deg på møte med pasienter og pårørende i klinisk praksis.

Høgskolen har tilgang på gode praksisplasser og har et godt samarbeid med praksisstedene. 

Sykepleierutdanningen tilbys også på heltid.

Sykepleie som deltidsstudium

Studiet er samlingsbasert og går over fire år. Studiet er basert på fleksible undervisningsmetoder, med to til fem samlinger hvert semester på Campus Elverum. På samlingene vil det fokuseres på praktiske ferdigheter, arbeid i grupper, veiledning, seminarer og forelesninger. Mellom samlingene vil du jobbe med samskrivingsoppgaver, selvstudier, nettforelesninger og nettbaserte oppgaver. 

Studiet blir gjennomført på 75% av fulltid, men alle praksisperioder vil være på fulltid. 5 av 8 semestre vil ha en praksisperiode.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Ved opptak må søkere legge fram gyldig politiattest. 

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Studiested og bomuligheter

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!