Støtte etter krise

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Kortere studier
Elverum
1/2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Vår
Klasserom

Støtte etter krise

Dette studiet gir deg mer kunnskap om traumers virkning på mennesker og gjør deg i stand til å bidra til holdningsutvikling, slik at personer som behøver oppfølging forhåpentligvis blir tryggere i relasjons- og kommunikasjonsarbeid. 

Jobber du i nødetater, er mannskap i frivillige hjelpeorganisasjoner eller i andre yrker som krever kollega- og/ eller kameratstøtte, passer studiet spesielt godt for deg. Utdanningen tar sikte på å være praksisnær og har som mål å gi økt forståelse og handlingskompetanse hos studentene.

Studiet vil gi deg kunnskap om ulike traumer, og hvilke reaksjoner disse kan gi akutt og på lengre sikt. Du får kjennskap til individuelle og kulturelle faktorer som påvirker reaksjoner i etterkant av hendelser og kjennskap til relasjonens betydning i møte med mennesker som har vært utsatt for traumer.

Du lærer å tilrettelegge for støttesamtaler med kolleger, å reflektere over egen kompetanse etter støttesamtaler og hvordan du finner, vurderer og formidler informasjon for å hjelpe videre. Gjennom studiet blir du også bevisst på behovet for å arbeide med forebyggende egenomsorg i rollen som hjelper.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!