Språk i spesialpedagogisk teori og praksis

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Lillehammer
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Språk i spesialpedagogisk teori og praksis

Dette studiet gir innsikt i språk- og literacy som fag- og forskningsfelt, nasjonalt og internasjonalt, i form av ulike perspektiver på språk og makt i spesialpedagogisk teori og praksis. Emnet har en teoretisk og praktisk innretning. Foruten forelesning, seminar, gruppearbeid og individuelle studier, omfatter læringsformen også et praktisk samfunnsrettet prosjekt/feltarbeid. Emnet vektlegger en bred tilnærming, der ulike aspekter ved språk og språklige prosesser danner grunnlag for kritisk refleksjon og drøfting av både profesjonsetikk og utdanningspolitikk.

Studiet tilbys som etter- og videreutdanning, rettet mot personer som arbeider med barn og unge, fra førskolealder til voksen alder. Fagfolk med bred kompetanse fra forskning og praksis deltar i undervisning og veiledning i gjennomføring av undervisningen.

Studiet utgjør et av to fordypningemner i master i spesialpedagogikk, og kan dermed søkes innpasset i denne mastergraden senere.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!