Vis studentum.no som: Mobil

Skogbruk - Bachelor

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Evenstad
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Skogbruk - Bachelor

Ta bachelor i skogbruk ved Høgskolen i Innlandet

Ønsker du en fremtidsrettet jobb som er viktig for klimaet og miljøet? Vil du studere næringsutvikling og forvaltning av ressursene fra skogen? Da kan bachelor i skogbruk være riktig valg for deg.

Kort om studiet

Det er i dag stor mangel på kvalifisert arbeidskraft innen skogbruksfagene og bransjen etterspør ny kompetanse innen bærekraftig skogbruk.

På Evenstad forvalter vi store skogeiendommer som gir deg muligheten til å teste ny teoretisk kunnskap i praksis. Utdanningen gir en bred innføringen i bruk og forvaltning av skogarealer, og i hele verdikjeden fra skogplante til papir eller andre tre-baserte produkter.

Skogbruket nasjonalt og internasjonalt er en av de viktigste aktørene for binding og lagring av CO2. Forvaltningen av verdens skogområder blir derfor en viktig faktor i generasjoner framover.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Du velger å skrive denne bacheloroppgaven enten som en forskningsrapport eller et innovasjonsprosjekt. 

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarande nivå

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!