Vis studentum.no som: Mobil

Psykologi - Bachelor

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Lillehammer
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Psykologi - Bachelor

Bachelor i psykologi ved Høgskolen i Innlandet

Vil du studere psykologi? Høgskolen i Innlandet er den eneste høgskolen i Norge som tilbyr Bachelor of Science in Psychology. Studiet gir deg praktisk og teoretisk kunnskap om psykologiske kjerneområder. Du lærer om menneskers opplevelser, tanker, følelser og adferd.

Kort om studiet

Psykologi handler om oss mennesker, om hvordan hjernen vår fungerer, og om hva som skjer i hjernen når vi tenker, føler, sanser og handler. Vi er individer, men vi opptrer også i sosiale sammenhenger. Som student vil du lære om disse sidene ved mennesket.

Studiet vektlegger spesielt helseperspektivet innen psykologi, og gir deg både praktisk og teoretisk kunnskap om psykologiske kjerneområder biologisk (sansene), kognitiv (persepsjon), sosial- og utviklingsfaktorer, og person – miljø interaksjonsperspektivet.

Med den praktiske undervisningen i form av datatester, eksperimenter og praktiske labøvelser, skiller dette psykologistudiet seg fra andre bachelorstudier i psykologi i Norge.  Du deltar på 130 timer praktisk undervisning, slik det tilbys på profesjonsutdanningene.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller vurdering på grunnlag av realkompetanse.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!