Vis studentum.no som: Mobil

Psykisk helsearbeid - Master

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Deltid
4 år
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Elverum
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Psykisk helsearbeid - Master

Master i psykisk helsearbeid

Master i psykisk helsearbeid gir teoretisk og klinisk fordypningskompetanse i psykisk helsearbeid. Studiet gir innsikt i og forståelse for forhold som fremmer psykisk helse for enkeltindivider, grupper og lokalsamfunn, og hvilke faktorer som kan medvirke til psykisk helse, lidelse og sykdom.

Studiets erfaringsbaserte karakter ivaretas ved at teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og klinisk kompetanse vektlegges. Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer. Det er 10 uker praksis (30t/uke) fordelt på de to første årene, 6 uker klinisk praksis første år og 4 uker prosjektpraksis andre år. Praksis tilrettelegges ut fra tidligere praksis og kunnskapsnivå.

De to første studieårene (60 studiepoeng) tilsvarer videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Opptakskrav/Søknad

Bachelorgrad innen helse- og omsorgsfag, pedagogiske fag eller annen relevant høyere 3.-årig utdanning på tilsvarende nivå, samt 2 års relevant erfaring etter endt grunnutdanning. For søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang gjøres det en individuell vurdering.

Søkere som har fullført og bestått videreutdanning i psykiatrisk sykepleie/psykisk helsearbeid kan søke om direkte opptak til 3. studieår (jf. Opptakskrav/innpassing 3. studieår). Søkere med bestått videreutdanning i Eldreomsorg med vekt på psykisk helse og Rus, avhengighet og psykisk helse fra Høgskolen i Hedmark i 2017 eller senere er direkte kvalifisert. Utover dette kan det gjøres individuelle vurderinger av søkere med andre relevante videreutdanninger.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng). Studiet tilbys på deltid over 4 år.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Studiested og bomuligheter

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!