Vis studentum.no som: Mobil

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) - Årsstudium

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
1 år
Årsstudium
Oppstart: Høst - Hamar
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) - Årsstudium

Praktisk pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en ettårig lærerutdanning. PPU kvalifiserer for arbeid på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående opplæring.

Opptakskrav er fullført universitets- eller høgskoleutdanning av minimum 3 års omfang (180 studiepoeng). Det er krav til fordypning med 80 studiepoeng i ett fag. Du må minst ha 60 studiepoeng i det undervisningsfaget du ønsker å ta fagdidaktikk i. 

Studiet er en praksis- og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng (sp), og består av 30 sp pedagogikk, 30 sp fagdidaktikk og 60 dager variert, veiledet og vurdert praksis. Du tar fagdidaktikk i ett eller to undervisningsfag der du allerede har 60 studiepoeng. Høgskolen i Innlandet tilbyr fagdidaktikk i engelsk, norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, RLE og kroppsøving.

Praktisk-pedagogisk utdanning kan også tas på deltid over to år.

PPU-utdanning ved Høgskolen i Innlandet passer for deg som:

  • har lyst til å kvalifisere deg som lærer
  • vil opparbeide deg kompetanse som kan gi et spennende og viktig yrke 
  • ønsker å jobbe i et godt arbeidsmarked 

Opptakskrav/Søknad

  • en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise
  • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget eller
  • en bachelorgrad i idrettsfag med minimum 180 studiepoeng i faget

Studiefakta, Tittel m.m

Årsstudium (60 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!