Vis studentum.no som: Mobil

Praktisk pedagogisk utdanning

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Årsstudium
Hamar
60.00 studiepoeng

Praktisk pedagogisk utdanning

PPU er et ettårig studium som bygger videre på den allmennfaglige kompetansen du allerede har. PPU gir deg kompetansen du trenger for å bli kvalifisert som lærer.

I studiet inngår 2 praksisperioder, 6 uker på ungdomstrinnet og 6 uker på videregående skole.

Studieplanen bygger på forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. desember 2015.

Utdanningen har høy faglig kvalitet og har som mål å skape helhet og sammenheng mellom fagstudier, pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. Utdanningen forholder seg til opplæringsloven og gjeldende læreplaner for grunnopplæringen.

Det praktisk-pedagogiske studiet er profesjonsrettet og basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap.

Programmet skal gi deg kompetanse i å planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning. Det blir fokusert på klasseledelse og læringsmiljø og hvordan gode relasjoner kan bygges, både mellom lærere og elever og elevene imellom. Profesjonsetikk og samarbeid med elever/lærlinger, kollegaer og foresatte er også vektlagt i studiet.

Høgskolen i Innlandet tilbyr fagdidaktikk i følgende fag;

  • engelsk
  • norsk
  • religion, livssyn, filosofi og etikk
  • matematikk
  • naturfag
  • samfunnsfag
  • kroppsøving og idrettsfag

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i fagtilbudet

Vi forutsetter at studentene er aktive brukere av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Canvas er høgskolen sin digitale læringsplattform. Studentene må aktivt bruke denne i arbeidet med studiet og i kommunikasjon med lærere. Det meste av læringsaktivitetene skjer gjennom fysiske samlinger, men noe skjer også på digitale plattformer.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!