Ph.d.-program i Helse og velferd

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Doktorgrad
Elverum, Lillehammer
6 eller 8 semestre
Heltid
Støttet av lånekassen

Ph.d.-program i Helse og velferd

Ph.d-programmet «Helse og velferd» er en interdisiplinær forskerutdanning med utgangspunkt i sosialvitenskap, helsevitenskap, folkehelsevitenskap og idrettsvitenskap. 

Helsevitenskapen omfatter biologi, fysiologi, og omsorg, men knyttes også til sosiale og miljømessige faktorer. I dag er helsevitenskap en samlebetegnelse for forskning relatert til menneskers helse og levekår, samt forskning på behandling, forebygging av helseproblemer, organisering og utførelse av helse- og omsorgstjenester.

Sosialvitenskapen har et fokus rettes mot hvordan individer interagerer med sine sosiale og strukturelle omgivelser og hvordan de influerer på og er influert av samfunnet. Idrettsvitenskap har en bred tilnærming til mennesket i bevegelse som inkluderer organisert idrett, kroppsøving, friluftsliv, trening og egenaktivitet.

Folkehelsevitenskap er karakterisert som et multidisiplinært felt som omfatter epidemiologi, demografi og biomedisin, og studerer dette fra både et samfunnsvitenskapelig og naturvitenskapelig ståsted.

På mange måter møtes de helsevitenskapelige, sosialvitenskapelige, idrettsvitenskapelige og folkehelsevitenskapelige tilnærmingene i begrepet velferd. Velferdsbegrepet har tradisjonelt vært knyttet til materielle levekårsindikatorer og velferdsstaten, men knyttes i dag i sterkere grad også til mer eksistensielle og subjektive problemstillinger om hva som er et godt liv og hva som er et godt samfunn (Halvorsen 2013; Barstad 2014). En slik tilnærming ligger tett på hva som innen helsefagene kalles «well-being» (Helsedirektoratet 2015). Dette perspektivet er opptatt av menneskets subjektive oppfatninger av hva som er et godt liv, men tar samtidig opp mer objektive kjennetegn ved omgivelsene i form av det som antas å være fordelaktige for den enkeltes livskvalitet.

Ph.d. i helse og velferd organiseres som et tverrfaglig program som skal utdanne kandidater med høy faglig kompetanse og selvstendighet. Det bygger på en anerkjennelse av at ulike forskningsmessige og vitenskapelige tilnærminger er nødvendig for å forstå komplekse sammenhenger innenfor helse- og velferdsområdet. Tverrfagligheten muliggjør fokus på samspillet mellom individuelle, mellommenneskelige og samfunnsmessige forhold, både hver for seg og interaksjoner dem imellom.

Kandidatene skal utvikle kunnskap om hvordan helse og velferd varierer over tid, knyttet til både akutte utfordringer og livsløpsperspektivet, og utvikle forståelse for hvordan dette henger sammen med biologiske, sosiale, pedagogiske, organisatoriske og politiske forhold. Programmet inkluderer dermed både forebyggende, funksjonsfremmende og helsefremmende perspektiver, med fokus på å implementere kunnskap på ulike nivå og overfor ulike målgrupper.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!