Operativ ledelse, samhandling og kommunikasjon ved kritiske hendelser

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Kortere studier
Elverum
2 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen
Vår
Klasserom

Operativ ledelse, samhandling og kommunikasjon ved kritiske hendelser

Totalforsvaret er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret og den sivile beredskapen i Norge. Samarbeid mellom de forskjellige beredskapsaktører ved en større hendelse setter høye krav til kommunikasjon og samhandling. I tråd med rapporter etter de to største hendelsene i Norge de siste 10 år (22 juli 2011 og jordskredet i Gjerdrum 2020) er det avdekket forbedringsområder og svakheter i samhandlingen mellom beredskapsaktører. I Norge er nødetater og andre beredskapsaktører delt i tydelige sektorer med atskilte sektoransvar. Ved en kritisk hendelse er man avhengig av samhandling på tvers av sektoransvaret. I pandemiarbeidet har man avdekket at hver sektor har sine beredskapsplaner og handlingsprogrammer, men at det mangler en koordinert og overordnet styring for å få de forskjellige sektorene til å samhandle. Det er behov for en felles situasjonsforståelse av konsekvenser av for eksempel en pandemi og de belastninger denne type hendelser har for det totale samfunnsbildet over tid.

Dette studiet skal gi de som jobber med krise og beredskap i totalforsvaret en mulighet for å møtes i ett studie for å skape en god plattform for samarbeid og kommunikasjon for sammen å kunne løse kritiske hendelser i fremtiden på en effektiv måte. Emnet består av både fysiske og digitale samlinger, og det vil blant annet benyttes digitale verktøy for å øve på sentrale ferdigheter.

Studiet starter med første samling 4.april.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!