Vis studentum.no som: Mobil

Offentlig ledelse og styring (MPA - 120 stp) - Master

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Deltid
3-4 år
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Rena
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Offentlig ledelse og styring (MPA - 120 stp) - Master

Master i offentlig ledelse og styring (MPA – 120 studiepoeng)

Offentlig forvaltning og ledelse preges av sammensatte aktørrelasjoner på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Utdanningen tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn. Det overordnede målet med dette studiet er å bedre forstå hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder for offentlig ledere, nå og i framtiden.

Studiet kombinerer fag fra flere vitenskapsgrener og henter sine praksiseksempler fra virksomheter og samfunnsforhold i det indre av Skandinavia. Studiet har et internasjonalt preg og du blir en del av et inkluderende og engasjerende studiemiljø.

Dybdemasteren tilbys med fordypning innen økonomi, regnskap og finansiering.  

Master i offentlig styring og ledelse tilbys også som erfaringsbasert master på 90 stp.

Opptakskrav/Søknad

Bachelor eller tilsvarende utdanning med et omfang på minst 180 studiepoeng og med en faglig fordypning på minst 80 studiepoeng innen offentlig administrasjon, økonomi, organisasjon og ledelse, statsvitenskap og planleggingsfag eller andre typer organisasjonsfag. 

Studiefakta, Tittel m.m

Masternivå (120 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00
www.inn.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!