Norsk som andrespråk med vekt på lese- og skriveopplæring for voksne

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Kortere studier
Hamar
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Norsk som andrespråk med vekt på lese- og skriveopplæring for voksne

Ifølge UNESCOs tall regner man med at det finnes cirka 900 millioner mennesker over 12 år i verden som ikke kan lese eller skrive eller som leser og skriver dårlig.  Norsk skole har de siste 50 årene fått mange elever/deltakere som har liten skolegang og manglende lese- og skriveerfaringer fra hjemlandet. Det er en utfordrende oppgave for skolen og lærerne å møte denne målgruppen med en tilpasset undervisning. Dette studiet tar sikte på styrke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse innenfor dette fagområdet.

Studiet er samlings- og nettbasert med inntil tre obligatoriske samlinger per semester. Hver samling går over to dager. Mellom samlingene legges det opp til egenstudier og arbeid med obligatoriske arbeidskrav og nettaktiviteter. Studiet benytter høgskolens digitale læringsplattform Canvas. 

 

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!