Norsk som andrespråk for opplæring av voksne - uten krav om norsk

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Kortere studier
Hamar
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Norsk som andrespråk for opplæring av voksne - uten krav om norsk

Økt globalisering fører til at stadig flere i det norske samfunnet har en annen språkbakgrunn enn norsk. Dette krever at samfunnet legger til rette for språkopplæring av voksne. Rapporten Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov fra 2015 viser at en stor andel lærere som underviser voksne, ikke har relevant utdanning i norsk som andrespråk og/eller voksenpedagogikk. Regjeringens integreringsstrategi (2018:28) framhever viktigheten av økt satsing på kompetanseheving for lærere i norskopplæringen. Det er også foreslått å innføre krav om formell kompetanse i norsk som andrespråk for lærere som underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette studiet treffer kompetansebehovene ved å tilby videreutdanning som utvikler studentenes forutsetninger for å drive opplæring for voksne som ikke har norsk som førstespråk.

Studiet er et halvtidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner à 15 studiepoeng:

  • Språk og språkutvikling i et andrespråksperspektiv
  • Didaktiske perspektiver på norsk som andrespråk for voksne

Undervisningen er samlings- og nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttesystem inklusive datofestede nettseminarer med obligatorisk deltakelse. I tillegg er det inntil obligatoriske samlinger pr semester. Hver samling går over to dager.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!