Vis studentum.no som: Mobil

Naturmangfold - Årsstudium

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
1 år
Årsstudium
Oppstart: Høst - Evenstad
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Naturmangfold - Årsstudium

Årsstudium i naturmangfold

Naturmangfold er grunnlaget for naturens mange kretsløp. Uten fungerende kretsløp vil livsgrunnlaget på jorden bli betydelig dårligere. Naturmangfoldet står i dag under et enormt press, på grunn av befolkningsvekst og stadig økende behov for vann, mat og energi.

Stadig flere politikere snakker om at den «fossile tiden» er forbi, og at vi trenger et «grønt skifte». For å få til en slik grønn omstilling er det viktig å ha kunnskap om de prosessene som er involvert i en slik omstilling. Samfunnet trenger kunnskap og forståelse om sammenhengen mellom naturens kretsløp og naturmangfold og å se det i sammenheng med forvaltningen lokalt, nasjonalt og globalt. En «bærekraftig» forvaltning av naturressursene blir ennå viktigere i en fremtid preget av stadig større menneskelig påvirkning på økosystemet.

Dette er en utdanningen for deg som ønsker å påvirke naturforvaltningen og å få i gang en grønn omstilling.

Målgruppe

Årsstudium i naturmangfold ved Høgskolen i Innlandet passer for deg som:

  • er interessert i klima og miljø
  • ønsker kunnskap om naturmangfold
  • ønsker å bidra til et grønnere samfunn

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Studiefakta, Tittel m.m

Årsstudium (60 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00
www.inn.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!