Vis studentum.no som: Mobil

Næringsrettet bioteknologi - Master

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
2 år
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Hamar
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Næringsrettet bioteknologi - Master

Master i næringsrettet bioteknologi

Bioteknologi innebærer utnyttelse av mikroorganismer, dyre- og/eller planteceller til å lage nyttige og nødvendige produkter, og gir videre mulighet for genmodifisering av levende organismer og deres funksjon. I årene som kommer vil bioteknologi spille en stadig større og viktigere rolle i forhold til hvordan samfunnet utvikler seg.

Genteknologi kan for eksempel bidra i utviklingen av nye og bedre vaksiner. Bioteknologi kan brukes som et verktøy for å forstå grunnleggende biologiske prosesser,  innen diagnostikk, hygienisk kontroll, til rensing av vann, råmaterialer, ferdige produkter, i forbindelse med produksjonsprosesser og for å håndtere avfall og forurensning.

Bedrifter og virksomheter i en raskt voksende bioteknologisk industri opplever en økende etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Studiet forbereder studentene for arbeid i bioteknologi og farmasøytisk industri og i næringsmiddelindustri. Studenter med en tverrfaglig tilnærming til bioteknologiske problemer er godt egnet til å jobbe i både offentlig og privat forskning, og i utviklingen av laboratorier.

KOrt Om studiet

I dette masterprogrammet kan du velge mellom to ulike fordypninger:

  1. Eksperimentell bioteknologi, med fokus på enten 1. Reproduksjonsbiologi hos husdyr og fisk, 2. Molekylær og funksjonell genetikk med anvendelser innen avl, diagnostikk og viltforvaltning, eller 3. Bioprosess- og enzymteknologi.
  2. Kommersialisering av bioteknologi handler om å ta bioteknologiske ideer og oppfinnelser fra laboratoriene til markedet, med vekt på ulike faktorer som letter og regulerer denne prosessen.

Opptakskrav/Søknad

Admission requirements

For both spesialisation modules of the programme, your degree from higher education must include:

The equivalent of at least 80 ECTS credits in natural sciences and mathematics, with a solid foundation in chemistry and biology with a minimum average grade of C in these courses.

For both specialisation modules your degree from higher education must additionally include completed coursework in Biochemistry and Molecular Biology of at least approximately 5 ECTS (may be included as part of the 80 ECTS credits described above), each with a minimum grade of C.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00
www.inn.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!