Myndiggjørende ledelse

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Kortere studier
Lillehammer
aug. - des.
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Myndiggjørende ledelse

Studiet består av emnet "Myndiggjørende ledelse", og har to fokusområder; myndiggjørende ledelse og selvledelse.

Myndiggjøring (empowerment) som konsept og praksis er fundamentert i demokratiske verdier, hvor involvering, maktdeling og verdsetting av den enkeltes autonomi og selvbestemmelse står sentralt. Med basis i disse verdiene har myndiggjørende ledelse (empowerment ledelse) vokst fram som en av de nyeste teoriene innen relasjonelt og demokratisk lederskap, og er i vesentlig grad tilpasset de muligheter og utfordringer som eksisterer i dagens moderne arbeidsliv.

Samtidig medfører endringer i arbeidslivet at det for mange oppleves krevende å være leder, og behovet for et robust og reflektert forhold til egen lederrolle fremstår som en sentral lederkompetanse. Myndiggjørende ledelse innebærer en særskilt oppmerksomhet på å støtte og utvikle medarbeideres utøvelse av selvledelse, for at de derigjennom skal styrke sin kapasitet til å jobbe autonomt og ansvarlig innenfor organisatoriske rammer og målsettinger. Selvledelse fremstår dermed som et kjerneelement i myndiggjørende ledelse, både for lederen selv og for medarbeidere.

Studiet er for ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å bli ledere. Det er også aktuelle for prosjektledere og medarbeidere som ønsker å styrke sin kompetanse innen disse områdene.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!