Vis studentum.no som: Mobil

Master in Special Education - practical skills transformative learning

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Master, 2 år
Lillehammer, Nettstudier
2 år
Deltid

Master in Special Education - practical skills transformative learning

Dette internasjonale masterprogrammet har engelsk som undervisningsspråk og konsentrerer seg om alternative læringsprosesser. Gjennom å ta utgangspunkt i håndverk, kunst, dans, sang og idrett fokuserer studiet på alternative strategier for læring både innenfor ordinær skole, og innenfor alternative opplæringsarenaer.

Gjennom en kombinasjon av teoretiske, praktiske og eksperimentelle tilnærminger til spesialpedagogikk vil studiet legge til rette for kritisk debatt og evaluering av eksisterende perspektiver i læring. Studiet vil vektlegge alternativer til den teoretiske skolen gjennom å utvikle nye og innovative tilnærminger i utdanningsfeltet, særlig rettet mot barn og unge med lærevansker og/eller særskilte behov.

Overordnede mål for studiet:

  • Utvikle og skape innovative praktiske tilnærminger til undervisning og læring i spesialpedagogiske sammenhenger
  • Anerkjenne og møte barn og unge med funksjonshemming og/eller lærevansker med kunnskap, respekt og verdighet – i en samarbeidende prosess
  • Utvikle bevisst åpenhet og forståelse for opplæringens potensialer gjennom en gjenforening av hånden (det praktiske), hjertet (det emosjonelle) og hodet (det intellektuelle)
  • Utvikle bevisst åpenhet og forståelse for pedagogiske muligheter og potensialer i nye situasjoner, kontekster og lokaliteter
  • Evaluere, reflektere over og forske på egen praksis for å forsterke virkninger av undervisning og læring i ulike kontekster

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!