Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil markedsføringsledelse

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Master
Rena
2-4 år
Heltid/deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil markedsføringsledelse

Siviløkonomutdanningen kjennetegnes ved at den gir breddekompetanse innenfor økonomi- og ledelsesfag, samtidig som den gir spesialisert kompetanse innen ett område. 

Med hovedprofil markedsføringsledelse, får du spesialkompetanse i markedsføringsledelse og verdiskaping i et tjenesteperspektiv. Studiet tar utgangspunkt i at markedsføringen er den oppgaven i virksomheten som i størst grad ivaretar den strategiske forretningsposisjonen og dermed sikrer og bedrer virksomhetens inntekter.

Virksomheter står overfor mange utfordringer enten det knytter seg til markedsmessige rammefaktorer og posisjoneringer, eller til det å ha styring og kontroll innad i egen organisasjon. Studiet tar utgangspunkt i at virksomheter stadig står overfor to sentrale faktorer relatert til ytre og indre effektivitet; «å gjøre de riktige tingene», og «å gjøre tingene riktig». For å oppnå en balanse mellom disse må virksomheter kontinuerlig forbedre prosesser eller differensiere tjenester for å øke konkurranseevnen.

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom, tilbys også med hovedprofilene digital ledelse og business analytics og økonomistyring.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!