Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil business analytics

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Master
Lillehammer
2-4 år
Heltid/deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil business analytics

Siviløkonomutdanningen kjennetegnes ved at den gir breddekompetanse innenfor økonomi- og ledelsesfag, samtidig som den gir spesialisert kompetanse innen ett område. 

Med hovedprofil Business Analytics vil studiet tilegne deg en bred faglig kompetanse innen økonomi- og administrasjonsfag, men også kunnskap som kan nyttiggjøre den stadig økende mengden data ved bruk av en rekke analysemetoder.

Studiet fokuserer på hvordan store datamengder, kombinert med kraftige og sofistikerte analyseverktøy og analyseferdigheter, kan gi støtte til å ta kompliserte beslutninger om forretningsdriften basert på fakta og mer nøyaktige prognoser. 

Både private og offentlige organisasjoner må ta beslutninger for å nå målene som er satt for virksomheten, og disse beslutningene må ofte tas under usikkerhet. Mange virksomheter legger ned en stor innsats på å hente inn data og gjennomfører avanserte analyser av sine trender og sine omgivelser. Utfordringen er å tilpasse seg de enorme datamengdene og disruptive teknologier, og utnytte disse gjennom å endre forretningsmodeller og organisatoriske prosesser.

Du vil få en spesialisert kompetanse i å analysere data for å skape innsikt som kan brukes til beslutningsstøtte, og bidra til at virksomheten tar gode beslutninger, også under usikkerhet. På den måten vil virksomheten til slutt kunne forbedre tjenestetilbudet og skape konkurransefordeler i markedet.

Studiet har et internasjonalt fokus med engelsk undervisningsspråk. 

Informasjonsflyten og virksomheters samhandling og konkurransesituasjon er i stor grad påvirket av internasjonalisering. Derfor har studiet et internasjonalt fokus hvor all kommunikasjon og undervisning foregår på engelsk. Dette sikrer at uteksaminerte studenter i tillegg til å ha en forståelse for norske virksomheter, også har kompetanse til å se samhandling, konkurranse og tilgjengelig informasjon i en internasjonal kontekst

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom, tilbys også med hovedprofilene digital ledelse og forretningsutvikling, markedsføringsledelse og økonomistyring.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!