Vis studentum.no som: Mobil

Master i kroppsøving og idrett

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Master
Elverum
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Master i kroppsøving og idrett

Dette er studiet for deg som vil bidra til helhetlig utvikling og læring for elever og utøvere i kroppsøving og idrett, på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Etter fullført grad har du kompetanse til å integrere teori og praksis, med sikte på å tilrettelegge for læring og utvikling innen kroppsøving og idrett.

Studiet har et samfunnsvitenskapelig perspektiv på idrett og kroppsøving. Det legges vekt på en helhetlig tilnærming til fysisk aktivitet som bidrar til elever og utøveres fysiske, psykiske og sosiale robusthet og livskvalitet. 

Det overordnede målet med master i kroppsøving og idrett er å utdanne høyt kvalifiserte kandidater med evne til kritisk refleksjon. 

I flere meldinger til Stortinget har ulike regjeringer lagt vekt på betydningen av fysisk aktivitet gjennom hele livsløpet. Grunnlaget for en fysisk aktiv livsstil legges i barne- og ungdomsårene. Kroppsøvingsfaget og idretten er i den sammenheng de arenaene hvor flest barn og unge i Norge møter organisert fysisk aktivitet og læring.

I styringsdokumenter for både kroppsøvingsfaget og idretten fokuseres det på at elever og utøveres utvikling og læring oppnås gjennom erfaring, opplevelse, mestring og samarbeid i fysisk aktivitet.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!