Vis studentum.no som: Mobil

Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Master, 2 år
Elverum
2 år
Deltid

Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten

Ønsker du å styrke din kliniske og utviklingsorienterte kompetanse? Samhandlingsreformen som ble innført i januar 2012 har økt kravene til hva kommunehelsetjenestene skal levere av tjenester. Dette har videre ført til økt behov for sykepleiefaglig kompetanse i kommunene. Med master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten vil du være kvalifisert til å bidra til utvikling av fremtidsrettede helsetjenester.

Gjennom studiet tilegner du deg ferdigheter for å arbeide klinisk og personsentrert. Du får kunnskap om demografiske faktorer, og du utfordres til å se hvordan du kan bidra til å utvikle sykepleietjenesten i kommunen. Du blir god på å vurdere pasienter, pårørende og familien helhetlig. Du får også kunnskap om tverrfaglig samhandling til det beste for pasienten.

Studiet retter seg mot både mot deg som er nyutdannet sykepleier og deg som har arbeidserfaring som sykepleier.

Vil du bidra til å håndtere fremtidige utfordringer i en kommunehelsetjeneste i endring - søk master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten.

Kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie på masternivå. Les mer om ordningen her.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!