Vis studentum.no som: Mobil

Master i audiovisuell fortelling (Master of Fine Arts)

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Master, 2 år
Lillehammer
2 år
Heltid

Master i audiovisuell fortelling (Master of Fine Arts)

Masterprogrammet i audiovisuell fortelling (MFA) er et program for alle som arbeider profesjonelt og er etablert i film, TV og mediebransjen og som ønsker å videreutvikle sin egen kunstneriske uttrykkskompetanse.

Utdanningen gir studentene en unik mulighet for kunstfaglige undersøkelser innen den enkeltes fagområde, til å oppnå større innsikt og erfaring og videreutvikle eget kunstnerskap og formidlingsevne.

Programmet representerer et kreativt samhandlingsrom for kritisk og reflekterende diskusjon og kompetanseutvikling i et film- og medielandskap i konstant forandring.

Utdanningen fokuserer på metode og praksis i utvikling av audiovisuelle fortellinger innenfor seriell dramaproduksjon, konseptuell dokumentar, interaktive fortellerformer, Virtual Reality, samt postproduksjonsdesign og musikk-komposisjon.

Kandidatene skal, etter endt utdanning, bli ledende i å utvikle medieprodukter fra idé til ferdig konsept og produksjon. De skal videre kunne arbeide metodisk med en personlig kunstnerisk stemme og være nyskapende, originale fortellere, samt ha et sterkt audiovisuelt uttrykk.

Studiet er et toårig heltidsstudium som samlet gir 120 studiepoeng . Studiestart 12. mars 2018

Programmet har følgende studieretninger

  • Regi for nye audiovisuelle medier
  • Manus for serielle formater – web- og tv-serier
  • Kreativt entreprenørskap for audiovisuelle medier
  • Regi for konseptuell dokumentar
  • Design for postproduksjon
  • Komposisjon for visuelle medier (NMH)

Mer informasjon om studiet og opptak.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!