Ledelse, myndiggjøring og prosjekt (LeMP)

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Kortere studier
Lillehammer
1 år
Deltid
Støttet av lånekassen

Ledelse, myndiggjøring og prosjekt (LeMP)

Endringene i arbeidslivet medfører at det for mange oppleves krevende å være leder, og behovet for en robust og reflektert forhold til egen lederrolle fremstår som en sentral lederkompetanse. Konstruktiv selvledelse vil ha stor betydning for hvordan den enkelte takler utfordrende situasjoner og opplever mestring og motivasjon i lederrollen. Samtidig er det viktig at en leder støtter medarbeidernes evne til å lede seg selv i deres arbeidsroller.

Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og hvordan prosjekter kan benyttes til å nå organisatoriske mål er også en sentral lederkompetanse. Dette studiet  tar utgangspunkt i begge disse lederkompetansene, selvledelse og prosjektledelse.

Studiet består av 2 emner, Myndiggjørende ledelse og Verdiskapende prosjektledelse, og du kan søke opptak til enkeltemner eller til hele studiet under ett. Studieemnene er lagt opp med betydelig grad av nettbasert gjennomføring, kombinert med 2 samlinger per emne på Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer.

 

Målgruppe:

Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å bli ledere. Emnene er også aktuelle for prosjektledere og medarbeidere som ønsker å styrke sin kompetanse innen disse områdene.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!