Vis studentum.no som: Mobil

Innovasjon - Master

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
2 år
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Lillehammer
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Innovasjon - Master

Master i innovasjon ved Høgskolen i Innlandet

Ønsker du å videreutvikle dine kunnskaper til å forstå, utvikle og tilrettelegge for nyskaping i bedrifter? Da kan master i innovasjon være utdanningen for deg. 

Studiet passer for kandidater med bachelor i økonomisk-administrative fag, reiselivsfag, markedsføringsfag, ledelsesfag og andre samfunnsfag med relevante fordypninger.

Kort om studiet

Med en master i innovasjon vil du videreutvikle dine kunnskaper til å forstå, utvikle og tilrettelegge for nyskaping i virksomheter. For ledere i virksomheter er denne kompetansen helt grunnleggende for å hevde seg i den stadig sterkere konkurransen med andre virksomheter både nasjonalt og internasjonalt.

Ved å ta master i innovasjon får du muligheten til å velge en rekke emner ut fra ditt fagmessige interesseområde slik som f.eks. lederskap, strategi, finansiering, HRM, markedsføring, bærekraft og prosjektledelse. Studiet gir deg dessuten muligheten til praksis gjennom en internship-ordning i 3. semester. Her vil du sammen med en gruppe medstudenter få et konkret prosjekt i en ekstern organisasjon.

Muligheten til å kombinere emner, som alle er knyttet opp mot innovasjon som kjerneemne, gjør at du får en masterutdanning som både er fremtidsrettet, spennende og gir deg som student økt verdi når du skal ut å søke jobb etter endt utdanning. 

Opptakskrav/Søknad

Opptakskravet er bachelorutdanning, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang.

Studenter med bachelorutdanning i økonomiske administrative fag, næringsrettede utdanninger (som reiselivsutdanning), organisasjons- og ledelsesutdanning er den primære rekrutteringsbasen for dette studiet.

Også studenter med annen realfaglig, samfunnsfaglig og kulturfaglig utdanning kan få opptak etter individuell vurdering. Dette gjelder for eksempel ingeniører som i sin treårige utdanning har tilstrekkelig innslag av økonomi og administrasjonsfag.

Det faglige minstekravet er karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Beregningene skjer i samsvar med det som er bestemt i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangerte, jamfør Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!