Vis studentum.no som: Mobil

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
5 år
Master, 5 år
Høst
Ja
Søknadsfrist: 15. april
Hamar, Nettstudier
Startdatoer
Hamar Søknadsfrist
Høst 
15. april
Nettstudier
Høst 
15. april

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Grunnskolelærerutdanning 1.- 7. trinn

Som lærer vil du inspirere, utfordre, skape trygghet og formidle kunnskap til barn og unge. Lærerutdanning kvalifiserer deg til ”verdens viktigste yrke”. Det er behov for mange nye gode lærere.

Kort om studiet

Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 er en femårig profesjonsutdanning på masternivå. Lærerutdanningen kvalifiserer deg til undervisning på små- og mellomtrinnet i norsk grunnskole, og passer for deg som ønsker kunnskap om blant annet hvordan barn og unge lærer.

I tillegg til de obligatoriske fagene matematikk, norsk og pedagogikk og elevkunnskap, kan studentene velge mellom fagene engelsk, KRLE, musikk eller naturfag og mellom fagene kroppsøving, mat og helse eller samfunnsfag i løpet av de 3 første årene.

Som masterfag de to siste årene kan studentene velge engelsk, KRLE, norsk, matematikk, musikk, naturfag eller profesjonsrettet pedagogikk.

Det er veiledet obligatorisk praksis hvert studieår.

Du kan også velge å ta denne utdanningen som nett- og samlingsbasert studie ved Høgskolen i Innlandet. 

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav

Det er krav om generell studiekompetanse med minimum 35 skolepoeng fra videregående skole og et karaktergjennomsnitt på 3 i norsk og 4 i matematikk. Kravet om 4 i matematikk betyr at søkere må ha et karaktergjennomsnitt på 4, 0 i fellesfaget i matematikk (for de fleste innebærer dette 1P + 2P) fra videregående opplæring. For matematikk fyller søkeren opptakskravet også med minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matte).

Ved opptak må søkere legge fram gyldig politiattest.

Tilbud om forkurs i matte

Søkere med snitt på minimum 3,0 i fellesfaget i matematikk, som ellers oppfyller de andre kravene til opptak på lærerutdanninger, vil få tilbud om forkurs i matematikk. 

Søk derfor om opptak til lærerutdanning selv om du per dags dato ikke oppfyller kravet om karakteren 4 i matematikk.

Studiefakta, Tittel m.m

Masternivå / Profesjonsutdanning (300 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!