Grunnleggende kommuneregnskap for NKK-skolen

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Kortere studier
Nettstudier
3 måneder
Deltid
Støttet av lånekassen

Grunnleggende kommuneregnskap for NKK-skolen

Studiet består av emnet "Grunnleggende kommuneregnskap", og gir deg grunnleggende kompetanse i kommuneregnskapet, som berører kommunesektoren.

Grunnleggende kommuneregnskap for NKK-skolen er en grunnutdanning for alle som jobber med kommunalt regnskap og budsjett, samt revisorer. Studiet gir deg kompetanse på rammeverket for kommuneregnskap, de lover og regler som regulerer kommuneregnskapet og god kommunal regnskapsskikk.

Studiet gir deg kunnskap om teorifundamentet, lover, forskrifter og andre sentrale regler innenfor budsjettering, regnskap i kommunal sektor for å kunne utarbeide regnskap med utgangspunkt i regelverkene.

Studiets innhold:

 •       Innføring i økonomibestemmelsene i kapittel 14 i kommuneloven
 •       Innføring i kommuneregnskapet
 •       De spesielle posteringene i kommuneregnskapet med unntak av pensjon
 •       Innføring i KOSTRA
 •       Beregning av minimumsavdrag     
 •       De formelle reguleringer av kommuneregnskapet
 •       Rammeverket inklusiv prinsipper og handlingsregler
 •       Strykningsreglene i drifts- og investeringsregnskapet
 •       Aslutning av drifts- og investeringsregnskapet (innføring)
 •       Avstemming av de regnskapsmessige sammenhenger og kommuneregnskapets 3 kretsløp
 •       Innføring i vurderingsbestemmelsene nyttet til balansepostene
 •       Oppstillingsplanene som inngår i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet
 •       Krav om noter og innhold i årsberetningen

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!