Vis studentum.no som: Mobil

Friluftsliv - Årsstudium

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
Søknadsfrist: 15. april
Årsstudium
1 år
Ja
Oppstart: Høst - Elverum

Friluftsliv - Årsstudium

Årsstudium i friluftsliv ved Høgskolen i Innlandet

Årsstudium i friluftsliv

Dette studiet gir deg grunnleggende kompetanse i å ferdes trygt i ulike naturtyper til alle årstider. Kjernen i studiet er bygd opp rundt feltarbeid med vekt på kunnskapsutvikling som gir grunnlag for gode naturopplevelser. Gjennom studiet vil du utvikle din kompetanse som veileder for ulike grupper og du skal ved endt utdanning kunne begrunne din praksis ut fra flere teoretiske perspektiv.

Årsstudium i friluftsliv passer for deg som:

  • er interessert i friluftsliv
  • ønsker å oppnå god kompetanse i ledelse av friluftslivsaktiviteter til alle årstider
  • ønsker å utvikle både dine spesifikke- og basisferdigheter i friluftsliv

Emner i studiet

  • Friluftsliv, kultur, samfunn og folkehelse (15 stp)
  • Grunnleggende ferdigheter i friluftsliv (15 stp)
  • Vinterfriluftsliv (15 stp)
  • Friluftslivspedagogikk- og didaktikk (15 stp)

Yrkesmuligheter og videre studier

Studiet kvalifiserer for arbeid med friluftsliv innenfor opplevelses- og rekreasjonsmarkedet. Du kan også jobbe med veiledning innen friluftsliv. Du tilegner deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter i friluftsaktiviteter i forskjellige naturmiljø til alle årstider. 

Studiet gir deg flotte naturopplevelser og mye praktisk erfaring, og du lærer å bruke naturen som pedagogisk ressurs. Det er behov for fagkompetanse innenfor skoleverket hvor friluftsliv har fått en sterkere posisjon de siste årene.

Studiet kan også benyttes som et påbyggingsår hvor du ønsker spesialisering innen friluftsliv.

Etter fullført årsstudium kan du søke direkte til andre året i Bachelor i folkehelsearbeid gjennom lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet. Videre kan du bruke årsstudiet som et år i en fri bachelorgrad, eller i kombinasjon med andre studier.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Studiefakta, Tittel m.m

Årsstudium (60 studiepoeng)

Kostnader

Gratis, men semesteravgift påløper.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00
www.inn.no

Studiested og bomuligheter

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!