Vis studentum.no som: Mobil

Folkehelsearbeid - Bachelor

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Elverum
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Folkehelsearbeid - Bachelor

Bachelor i folkehelsearbeid

Bachelor i folkehelsearbeid er rettet mot deg som ønsker å arbeide med helsefremmende og forebyggende tiltak på individ-, gruppe- eller samfunnsnivå.

Utdanningen passer godt for deg som:

  • vil jobbe med helsefremmende tiltak
  • ønsker å jobbe med livsstilsendring hos ulike målgrupper
  • ønsker en utdanning som kobler helse, fysisk aktivitet og kosthold

Kort Om studiet

Utdanningen gir grunnleggende kompetanse i tilrettelegging av fysisk aktivitet og kostholdsveiledning for ulike målgrupper som har behov for livsstilsendring. Gjennom studiet får du grunnleggende kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon, helseutfordringer og epidemiologi, folkehelsepolitiske retningslinjer, psykologiske aspekter ved livsstilsendring, kommunikasjon, m.m. 

Det legges opp til praksisperioder hvor du får mulighet til å prøve ut de teoretiske kunnskapene gjennom praksisopphold ved relevante institusjoner. Eksempler på praksissteder er fylkeskommune, kommune, treningssenter, institutt, frisklivssentral eller rehabiliteringsinstitusjoner.

Undervisningen vil i hovedsak foregå ved Campus Elverum, med unntak av enkelte fysiske aktiviteter, ekskursjoner og feltarbeid som vil foregå i nærområdet til Campus Elverum, og på hensiktsmessige læringsarenaer med tilknytning til Innlandet. Noe reiseutgifter må påregnes i den forbindelse.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Ved opptak må søkere legge frem gyldig politiattest. 

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Studiested og bomuligheter

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!