Vis studentum.no som: Mobil

Filmklipp - Bachelor

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Kontakt Høgskolen i Innlandet - Lillehammer
Søknadsfrist: 9. januar 2017
Ja

Filmklipp - Bachelor

Bachelor i filmklipp 

Klipperen er den som setter alle billedelementene sammen for å skape filmverkets helhet. Klipperen skal finne det rette materialet for å holde publikums oppmerksomhet og fortelle den historien regissøren ønsker å få frem.

Bachelor i filmklipp passer for deg som:

  • vil lære å sette alle billedelementene sammen for å skape filmverkets helhet
  • vil bli i stand til å analysere et filmmanuskript og vurdere et innspilt filmmateriale
  • vil bli dyktig på komposisjon, bildedynamikk, bildeutsnitt, mise-en-scenes, fortellerstandpunkter

kort Om studiet

Studiet i filmklipp ved Den norske filmskolen (Høgskolen i Innlandet) har som mål å gi studentene de kunnskapene som trengs for å analysere et filmmanuskript og vurdere et innspilt filmmateriale. Studentene får innføring i de filmelementene som har fortellerpotensial: komposisjon, bildedynamikk, bildeutsnitt, mise-en-scenes, fortellerstandpunkter, med mer.
Studentene fordyper seg i kunnskaper om hvordan idéer forsterkes igjennom montasje og om hvordan bildedialog oppstår mellom bilder. Studiet består av en rekke teoriklasser og filmanalyser som dekker forskjellige emner og knyttes til øvelser med tett oppfølging og veiledning fra kursledere og hovedlærer.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00
www.inn.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!