Vis studentum.no som: Mobil

Film- og fjernsynsvitenskap - Master

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
2 år
Master, 2 år
Oppstart: Høst - Lillehammer
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Film- og fjernsynsvitenskap - Master

Master i film- og fjernsynsvitenskap

Ønsker du økt innsikt i film og fjernsynsteksters innholdsmessige egenskaper? Vil du oppnå høy analytisk kompetanse innenfor området levende bilder? Er du interessert i medienes sosiale, politiske og kulturelle betydning i samtid og fortid? Da kan master i film- og fjernsynsvitenskap være riktig valg for deg!

Et masterstudium i film- og fjernsynsvitenskap gir bred teoretisk forståelse og høy analytisk kompetanse innenfor området levende bilder. Arbeidet med masteroppgaven er en mulighet til å gå i dybden av et område du er særlig opptatt av, og bidra til kunnskapsutvikling på høyt nivå.

Studieprogresjon

Første studieår består av fem obligatoriske emner. Det åpnes for at emnene kan erstattes med tilsvarende emner tatt ved andre læresteder, gjerne i utlandet. Høgskolen i Innlandet har utvekslingsavtaler med universiteter i en rekke land. Til sammen skal disse emnene gjøre studentene i stand til å gjennomføre et større selvstendig studium, slik masteroppgaven er. Opplegget for masteroppgaven utvikles gjennom oppgaveseminarer og skrivekurs. 

Masteroppgaven

Andre studieår er viet masteroppgaven (60 stp). Masteroppgaven, som er et selvstendig skriftlig arbeid, står sentralt i studiet. Det blir gitt veiledning av faglærer.

Arbeidet med masteroppgaven påbegynnes i første semester i forbindelse med emnet i vitenskapsteori og metode, der studentene blant annet skal utvikle prosjektbeskrivelse.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav er bachelorutdanning innen:

  1. film- og fjernsynsvitenskap (tidligere visuell kultur – film og fjernsyn)

  2. cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, med minst 80 studiepoeng. fordypning i film-og fjernsyn

Det faglige minstekravet er karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom det gir et bedre snitt. Beregningene skjer i henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng

Høgskolen i Innlandet vil i spesielle tilfeller kunne godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00
www.inn.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!