Vis studentum.no som: Mobil

Beredskap og krisehåndtering - Bachelor

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
3 år (samlingsbasert)
Bachelor
Oppstart: Høst - Rena
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Beredskap og krisehåndtering - Bachelor

Bachelor i beredskap og krisehåndtering (samlingsbasert)

Er du interessert i samfunnsikkerhet? Ønsker du å tilegne deg analyseferdigheter? Vil du oppnå kunnskaper i det å lede beredskaps- og krisearbeid? Da er dette utdanningen for deg!

Kort om studiet

Sårbarheten i samfunnet øker, både naturlige og menneskeskapte trusler har flere angrepspunkter og større skadepotensiale enn før.

Bachelor i beredskap og krisehåndtering gir deg god innsikt i viktige organisatoriske elementer, og ledelsens rolle med hensyn til risiko, sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser i organisasjoner og i samfunnet.

Studiet er praktisk rettet mot oppgaver som hører hjemme i typiske beredskapsorganisasjoner og kombinerer emner innen organisasjon, kommunikasjon, ledelse, beredskap, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

Samlingsbasert studium

Bachelor i beredskap og krisehåndtering er organisert som et samlingsbasert studium med 8-12 samlinger á 2-4 dager per semester.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00
www.inn.no


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!