Vis studentum.no som: Mobil

Barnehagelærer, samlingsbasert - Bachelor

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Heltid
3 år (nett- og samlingsbasert)
Bachelor
Ja
Høst
Søknadsfrist: 15. april
Hamar, Nettstudier

Barnehagelærer, samlingsbasert - Bachelor

Bachelor – barnehagelærer – samlingsbasert

Vil du skape gode lærings- og utviklingsbetingelser for barn? Vil du ha spennende og utfordrende arbeidsdager? Utdann deg til barnehagelærer og pedagogisk leder!

Barnehagelærerutdanning som samlingsbasert studium passer for deg som ikke kan ha daglige studier på Hamar. Studiet er et heltidsstudium med åtte årlige obligatoriske samlinger á 4 dager på campus Hamar. 

Du må beregne omfattende egenstudier, aktivitet på læringsplattformen Fronter, samarbeid i studiegrupper mellom samlingene og praksis. I løpet av utdanningen skal du også ha 100 dager veiledet og vurdert praksis. Praksis tilrettelegges kun i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo.

Kort om studiet

Å være barnehagelærer handler om å legge til rette for gode opplevelser, utvikling, lek og læring hos barn. Utdanningen gir deg kunnskap om barns utvikling og oppvekstvilkår. Du får bred kunnskap om hva som kjennetegner et inkluderende og lærende barnehagemiljø, og innsikt i hvordan man leder barn og voksne i barnehagen.

Utdanningen passer for deg som ønsker å gjøre barnehagen til en god arena for danning, omsorg, lek og læring. 

Karriere

Studiet gir en bachelorgrad og er et profesjonsstudium. Etter endt studieløp har du mulighet til å jobbe som pedagogisk leder i en barnehage eller du kan ta videre studier på masternivå.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. 

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!