Bachelor i sosialt arbeid

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Bachelor
Lillehammer
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Bachelor i sosialt arbeid

Fullført og bestått studium i sosialt arbeid gir yrkestittelen sosionom. Sosionom betyr "den som kjenner samfunnet" og som utdannet sosionom vil du møte mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Ved fullført grad vil du være kvalifisert for å bistå med å forebygge, redusere og mestre sosiale- og helsemessige problemer. Det sosiale arbeidet foregår både på individ, gruppe, system og samfunnsnivå.

Sosionomstudiet ved Høgskolen i Innlandet legger spesielt vekt på at kritisk refleksjon kan bidra til at du kan skape forbedring og nødvendige endringer. 

Sosialt arbeid bygger på grunnleggende verdier som sosial rettferdighet, respekt, likeverd, medmenneskelighet og solidaritet. Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse hentes fra både teori og praksis, og fra egne og beslektede fagområder.

Studentene skal beherske å tilrettelegge og gjennomføre prosesser i ulike profesjonelle sammenhenger. Studiet retter oppmerksomheten mot personlig utvikling og faglig skikkethet i møte med mennesker.

Studiet er inndelt i sju emner og for hvert emne er det utarbeidet en egen emnebeskrivelse. Det er lagt vekt på å integrere teoretisk, erfarings- og brukerkunnskap. Videre vektlegges trening i å lede prosesser gjennom likeverdig kommunikasjon. 

Du må følge emnene i den rekkefølgen de framkommer i fagplanen, og hvert emne må være godkjent før du kan få gå videre i studiet.

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!