Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Bachelor
Elverum
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen

Studiet er rettet mot deg som er spesielt interessert i idrett og som ønsker å jobbe med læring og prestasjonsutvikling hos enkeltindivider og/eller grupper i idretten.

Den organiserte idretten har behov for kvalifiserte trenere som kan skape grunnlag for aktive liv. Samtidig er det et ønske om stadig fornyelse og utvikling av prestasjoner i toppidretten.

Første studieår gir deg grunnleggende praktisk og teoretisk kunnskap innen idrett. I andre og tredje studieår fordyper du deg innen en valgt idrett. Du får dermed praksis som trener i din idrett gjennom tre år.

Studiet byr på stor variasjon i fagsammensetning, med tett kobling mellom teori og praksis. Det tilbys i samarbeid med flere særforbund, og er tilpasset trenerløypen til Norges idrettsforbund (NIF). Dette unike samarbeidet fører til at studenter i utvalgte idretter sertifiseres innen trenerløypa.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum

Tlf: 62 43 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!