Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Bachelor
Elverum
3 år
Heltid

Bachelor - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Læreryrket er viktig og har stor betydning for enkeltmennesker og samfunnet som helhet. Elever i norsk skole trenger dyktige lærere som vil inspirere og gi dem et positivt møte med kroppsøving og idrett.

Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag gir deg kompetanse til å arbeide med elevers utvikling og læring på en profesjonell måte. Studiet har tett kobling mellom teori og praksis, og byr på stor variasjon, kroppsutfoldelse og mulighet til å bryte egne barrierer. Du får erfaring i ulike aktiviteter og idretter, og får utvikle egne ferdigheter og din undervisningskompetanse innenfor disse.

Studiested Elverum har en sterk folkehelseprofil, nye og moderne fasiliteter, et godt studentmiljø og lang og god erfaring innen lærer- og kroppsøving/idrettsutdanning.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!