Vis studentum.no som: Mobil

Årsstudium i sosialpedagogikk

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Årsstudium
Elverum
60.00 studiepoeng

Årsstudium i sosialpedagogikk

Studiet gir deg som student kunnskap og metoder for å analysere inkluderings- og ekskluderingsprosesser i utdanningsløpet. Med bakgrunn i dette vil du kunne avdekke mulige årsaker til blant annet "drop-out" og utenforskap.

Årsstudium i sosialpedagogikk tar for seg begreper som identitet, mangfold, sosial kompetanse og sosial ekskludering. Studiet har også et forebyggende fokus på atferdsproblematikk og mobbing, med vekt på ulike sosialpedagogiske kartleggingsverktøy og alternative læringsarenaer. Gjennom studiet vil du som student tilegne deg en sosialpedagogisk forståelse og en analytisk tilnærming for selv å kunne være en aktiv og samtidig kritisk deltager i pedagogiske institusjoner.

Studiet er samlingsbasert, med samlinger som veksler mellom Lillehammer og Elverum.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i studieplan, emnebeskrivelser og samlingsdatoer.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!