Vis studentum.no som: Mobil

Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning

Høgskolen i Innlandet
Sammendrag
Årsstudium
Evenstad
60.00 studiepoeng
Heltid

Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning

Hvem lærte deg jakt og fiske? Eller om andre store og små fenomen i naturen?

Mange ønsker å lære om bærekraftig bruk av naturen. Her henter vi energi gjennom rekreasjon og gode opplevelser, og vi forvalter og høster av fornybare ressurser. På Evenstad utdanner vi deg som ønsker å ta andre inn i naturen, for å avsløre naturens små og store mysterier for andre.

Utdanningen gir en praktisk og teoretisk innføring i utøvelse og tilrettelegging for jakt, fiske og naturveiledning. Du planlegger og deltar i mange ulike jaktformer på småvilt og storvilt, og du får være med på å utarbeide og gjennomføre turer og opplevelser basert på fluefiske etter ulike arter. Du lærer om utvikling av ulike utmarksnæringer og hvordan høsting påvirker økosystemene. Du vil også få lære om hvordan vi tilrettelegger naturopplevelser i norsk natur og verneområder, og hvordan vi kommuniserer med og veileder gjester i naturen.

Med beliggenhet midt i Østerdalen har vi vidstrakte fjell- og barskogområder, med god tilgang på jakt og fiske like ved s tudiestedet. Vi er mye på tur og fokuserer på hvordan det enkle friluftslivet gir mestring og individuelle ferdigheter, samtidig som det gir samhold og sterke samarbeidsrelasjoner i grupper. Dette gir våre studenter varig kunnskap av stor betydning for videre studier og arbeidsliv.

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet (HINN) ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer. 

Høgskolen tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Den norske filmskolen inngår som en del av Høgskolen i Innlandet.

Studiesteder

Høgskolen i Innlandet tilbyr utdanninger på følgende studiesteder:

Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder.

Studere ved siden av jobb

Høgskolen i Innlandet har deltids-, samlings- og nettbaserte studier både for deg som skal studere for første gang og for deg som ønsker faglig påfyll. Høgskolen har lang erfaring i å tilby fleksible utdanningsløp, og kan skilte med fornøyde studenter som føler seg ivaretatt. På HINN er det mulig å være student også om du ikke bor i regionen.

Praksissamarbeid

Praksis er en sentral del i mange av utdanningene Høgskolen i Innlandet tilbyr. Kandidater fra HINN skal på best mulig måte kvalifiseres til, og forberedes på, arbeidslivets krav og forventninger. 

Flere av studiene ved HINN er rammeplanstyrte utdanninger hvor praksis er en obligatorisk del av utdanningen. Høgskolen har imidlertid også praksisordninger i flere andre utdanninger.

Utveksling

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til internasjonale forhold blir stadig viktigere. Høgskolen i Innlandet legger derfor til rette for at du kan ta deler av studiet i utlandet i løpet av utdanningen din. 

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet

Hamarveien 112
2411 Elverum


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!