Økonomi og administrasjon

Handelshøyskolen BI
Sammendrag
Bachelor
Bergen, Nettstudier, Oslo, Stavanger, Trondheim
3 år
Heltid/deltid
Støttet av lånekassen
Klasserom, Nettstudier

Startdatoer
Bergen
August

Oslo
August

Stavanger
August

Trondheim
August

Økonomi og administrasjon

I en verden som endrer seg raskt er grunnleggende økonomi- og virksomhetsforståelse viktigere og mer relevant enn noen gang. Økonomi påvirker små og store beslutninger og er med på å forme enkeltindivider og samfunn. Uavhengig av bransje eller stilling, så vil du trenge kunnskap om økonomi.

Studiet tar dagens utfordringer på alvor, og tar innover seg at bærekraft og lønnsomhet henger tett sammen. Ved å forstå økonomi, kan vi bedre forstå hvilke valg som både er lønnsomme for oss selv, hverandre og verden. Bærekraftig verdiskaping krever effektiv ressursutnyttelse, innovasjon og evne til omstilling. I tillegg må vi ha god innsikt i det etiske og juridiske grunnlaget for ansvarlig forretningsvirksomhet. Men bærekraft handler også om forvaltning av menneskelige ressurser, der verdiskaping betinger god ledelse og et trygt, motiverende og helsefremmende arbeidsmiljø.

Arbeidsgivere trenger kandidater med et bredt spekter av kunnskap, ferdigheter og ressurser, godt tilpasset både dagens og fremtidens utfordringer. Ta en fleksibel utdanning, som gjør at du kan stige i gradene i bedrifter og organisasjoner, og være med på å skape varige verdier.

Kontaktinformasjon til Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI

Nydalsveien 37
0484 Oslo

Tlf: 46 41 00 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!