Vis studentum.no som: Mobil

Medisinsk sekretær heltid/deltid

Fredrikstad og Oslo FagAkademi
Sammendrag
Heltid/deltid
310 timer
Yrkesrettede kurs og utdanninger
56 500 NOK Momsfritt
Nei
februar 2020
Fredrikstad, Oslo

Medisinsk sekretær heltid/deltid

Jobb i helsesektor?

Utdanningen Medisinsk sekretær kvalifiserer for arbeid innen relevante sekretærområder på sykehus og legekontor. Utdanningen er praktisk rettet og direkte jobbkvalifiserende. Du kan altså gå rett i jobb etter fullført utdanning.

En Medisinsk sekretær jobber med mennesker. Utdanningen vektlegger derfor spesielt serviceelementet overfor pasienter og pårørende. Du vil også få opplæring i Anatomi/fysiologi /sykdomslære. Opplæringen i emnet er sentral for å forstå sammenhenger tilknyttet de daglige arbeidsoppgavene en Medisinsk sekretær utfører. Dette sammen med opplæring i medisinsk fagspråk (medisinsk terminologi) gir deg den nødvendige teoretiske ballasten til å utføre de mer praktisk rettede delene av utdanningen. Disse innebærer grundig opplæring i kontoradministrative arbeidsoppgaver, laboratoriearbeid og skiftestuearbeid. 

Målene med Medisinsk sekretær – hva lærer du?

Følgende mål gjelder for utdanningen Medisinsk sekretær:

  • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter innen kontoradministrative funksjoner for å kunne utføre sekretæroppgaver både på sykehus og legekontor, som oppretting og ajourføring av pasientenes sykejournal, innkalle etter venteliste/flytte timer, timebestilling, ulike typer av skrivetjeneste, telefontjeneste, generell pasienthåndtering og -service
  • Utvikle tilstrekkelige ferdigheter i å skrive medisinsk dokumentasjon (epikriser, journaler, operasjonsbeskrivelser osv.)
  • Lære å anvende korrekt medisinsk terminologi i arbeidet
  • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter i bruk av datatekniske hjelpemidler herunder pasientadministrative systemer
  • Lære å imøtekomme pasienter og pårørende ut fra deres behov
  • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter til å kunne utføre de mest vanlige laboratorieoppgavene
  • Oppøve tilstrekkelige ferdigheter til å kunne utføre sykepleierrelaterte arbeidsoppgaver (skiftestuearbeid) tilknyttet arbeid på legekontor
  • Ha grunnleggende kunnskap om de ulike organsystemene i kroppen, organsystemenes normalfunksjon og de mest vanlige sykdommene
  • Ha tilstrekkelig kunnskap til å kunne kvalitetssikre eget arbeid i det daglige
  • Ha oversikt over, kunnskap om, og utviklet etiske grunnverdier vedrørende etterlevelse av og respekt for lov- og regelverk, herunder etterlevelse av taushetsplikten

Jobbene

Som Medisinsk sekretær vil du først og fremst kvalifisere deg for å utføre arbeidsoppgaver på sykehus, helseinstitusjoner og legekontor. På sykehusene vil arbeidsoppgavene variere noe alt avhengig av hvilken avdeling du arbeider ved.

På legekontorene vil arbeidsoppgavene ofte innebære praktisk laboratoriearbeid med prøvetaking, skiftestuearbeid og generelt kontorarbeid med telefontjeneste/pasientservice.

Utdanningens varighet

Utdanningen kan gjennomføres på heltid over et halvt år (ett semester) eller som deltidsutdanning på kveldstid over ett år (to semestre, to kvelder per uke). For begge varianter må det påregnes helgesamlinger ved gjennomføring av opplæring i emnene laboratoriearbeid og skiftestuearbeid.

Annet

Utdanningen gir ikke autorisasjon som Helsesekretær og må ikke forveksles med det treårige utdanningsløpet i videregående skole.

Ansvarlig for utdanningen er Fredrikstad FagAkademi kompetanse AS

Opptakskrav/Søknad

Det er ingen absolutte opptakskrav til denne utdanningen, men søkere må fylle 19 år i løpet av oppstartsåret. 

Søkere bør ha gode norskkunnskaper. De fleste arbeidsgivere vil stille krav om dette ved ansettelse, og vi forbeholder oss derfor retten til å ikke ta opp søkere som åpenbart vil få utfordringer med å skaffe seg jobb som følge av manglende norskkunnskaper.  

Kostnader

Pris:  kr 55 000,- inkludert samtlige emner og eksamensavgift. Opptaksgebyr kr 1500,- og lærebøker kommer i tillegg.

Studiested

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Medisinsk sekretær heltid/deltid.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fredrikstad og Oslo FagAkademi

Fredrikstad FagAkademi

En solid og anerkjent skole med lang fartstid

Vi har i over 25 år utdannet kompetente medarbeidere til næringslivet og det offentlige, og har lang erfaring med å levere praktiske og relevante studier. Vi utdanner mennesker innenRegnskap/Økonomi,Reiseliv, ogIT/nettverk. I tillegg utdanner vi kontoradministrativt personell for helsesektoren - Medisinsk sekretær. De senere årene har vi hatt en økning i studenter fra hele landet som ønsker å studere i hos oss.

Vi har som mål å være best på personlig oppfølging, og er meget opptatt av studentenes trivsel og læring. Undervisningen gjennomføres hovedsakelig i klasserom, men tilknyttet enkelte utdanninger vil deler av undervisningen gjennomføres utenfor skolens lokaler. Et eksempel på dette er undervisning for reiselivsstudentene hvor man blir utfordret på praktisk gjennomføring av aktiviteter og oppgaver i reelle settinger utenfor skolens lokaler. 

Hos oss forsvinner du ikke i et stort auditorium, men er en del av et trygt og godt klassemiljø. Du får tett oppfølging av lærerkrefter og administrasjon, og du blir kjent med lærere og medstudenter fra de andre klassene ved skolen. 

Vår visjon er  "Et sted hvor trygghet og kunnskap gir grobunn for nye drømmer!" 

Alle våre studier innenfor kategoriene Regnskap og Økonomi, Reiseliv og IT/nettverk er godkjent av NOKUT som Høyere yrkesfaglig utdanning. NOKUT har ansvaret for å kvalitetssikre og godkjenne all høyere utdanning i Norge. Dette gir deg trygghet for at du får god kvalitet ved å velge oss. Du vil, etter gjennomført og bestått studie, få et offentlig godkjent fagskolevitnemål med studiepoeng. Alle våre studier i kategoriene Regnskap og Økonomi, Reiseliv og IT/nettverk er også godkjent for stipend og lån i Lånekassen.

Vis alle utdanninger fra Fredrikstad og Oslo FagAkademi

Kontaktinformasjon til Fredrikstad og Oslo FagAkademi

Fredrikstad og Oslo FagAkademi

Stadion 7
1671 Kråkerøy


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Medisinsk sekretær heltid/deltid:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Derfor velger studentene Fredrik...

Studentene ved Fredrikstad FagAkademi er etterspurte i næringslivet, og flere får jobb før studiet er ferdig. Les om erfaringene til noen av skolens tidligere studenter her!

Les mer
– Fantastisk skole som alle burd...

Susann Sandbekkbråten startet på Fredrikstad FagAkademi for å få jobb på et regnskapskontor. Hun er svært fornøyd med sin studietid, og mener dette er en skole alle burde få oppleve!

Les mer