Vis studentum.no som: Mobil

Lønnsmedarbeider

Norges Fagakademi
Sammendrag
Heltid/deltid
Fagskole
Fredrikstad, Nettstudier, Oslo, Trondheim
Høst
Ja
Klasserom, Nettbasert med samlinger
Startdatoer
Nettstudier
Vår

Fredrikstad
Høst

Oslo
Høst

Trondheim
Høst

Lønnsmedarbeider

Lønnsmedarbeider | Norges Fagakademi

En god lønnsmedarbeider må kunne se sammenheng mellom lønn, regnskap og personalarbeid, som legger til rette for effektiv kommunikasjon mellom ulike avdelinger og funksjoner. I tillegg til å kunne behandle lønnstransaksjoner og gjennomføre lønnskjøringer, skal du som lønnsmedarbeider fungere som en rådgiver i lønnsspørsmål innenfor skatt, pensjon, sykepenger o.l. Studer Lønnsmedarbeider på Norges Fagakademi og få dybdekunnskaper som er etterspurt i arbeidsmarkedet!

Studieløp og oppbygning

Vi benytter varierte undervisningsformer som klasseromsundervisning, praktiske oppgaver/case og prosjekter for å gjøre opplæringen mest mulig relevant og variert. 

Hovedfokuset i utdanningen er praktisk lønnsarbeid. Du vil kombinere praktisk oppgaveløsing med teori og anvendelse av lov- og regelverk tilknyttet lønn og lønnsføring, samt håndtering og føring av lønn og naturytelser. Regnskapsfaget har primært fokus på lønnsrelaterte føringer innenfor regnskapet, som behandling av MVA, avstemming av
A-melding, dokumentasjon og praktisk bokføring av lønnsposter. Gjennom den praktiske opplæringen benyttes digitale ressurser for oppslag, samt lønnssystem, regnskapssystem og Excel. 

Emner i utdanningen: 

 • Regnskap
 • Praktisk lønnsarbeid
 • Skatt
 • Årsavslutning/avstemning

Utdanningens emner, sammenhengen mellom emnene og progresjon, vil på en god måte gradvis utvikle den kompetansen som en lønnsmedarbeider skal ha.

Praktisk undervisning

Gjennom studiet jobber du med praktiske oppgaver ved bruk av aktuelle regnskaps- og lønnsprogrammer. Vi benytter det Vismabaserte regnskaps- og lønnssystemet Tripletex i den praktiske opplæringen.

For kontakt eller mer informasjon om Lønnsmedarbeider, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Utdanningen som Lønnsmedarbeider gir deg gode kompetanser og ferdigheter som stiller deg sterkt på arbeidsmarkedet. Har du i tillegg yrkeserfaring fra en annen bransje, kan dette være til fordel for deg. Bransjekunnskap kombinert med kompetanse innen lønn kan være svært verdifult for virksomheten.

Som følge av at vi har utdannet personell til regnskaps- og lønnsfunksjoner gjennom mange år, er det mange som kjenner til oss og kompetansen våre studenter innehar etter fullført utdanning. Mange relevante virksomheter tar derfor kontakt med oss når de har behov for nye medarbeidere.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav - både for deg med og uten fullført og bestått videregående utdanning

Hvis du er en av de som mangler fullført og bestått videregående utdanning, ikke fortvil. Fyll ut en søknad på det studiet du kunne tenke deg, og send oss det du har av papirer fra event. skole, jobb etc. Vi tar kontakt med deg for å vurdere dine muligheter for å kunne studere hos oss.   

Du kan søke direkte opptak på studie basert på fullført og bestått videregående utdanning, eller du kan bli vurdert ut i fra realkompetanse for fagskoler.  Merk at kravet for å bli vurdert etter realkompetanse er at du minimum fyller 23 år i opptaksåret. Her vurderes det du har opparbeidet deg av event. utdanning og erfaring. Ta kontakt med oss så vi kan hjelpe deg med å vurdere dine muligheter.  

Alle kan søke, og har krav på å få sine muligheter vurdert.

Direkte kvalifisert for opptak

Kandidater som har fullført og bestått videregående utdanning, både generell studiekompetanse eller annen videregående utdanning er direkte kvalifisert for opptak.

Opptak med vurdering av realkompetanse

Har du ikke en fullført og bestått videregående utdanning, kan du dersom du minimum fyller 23 år i opptaksåret vurderes etter realkompetanse. Med realkompetanse menes den kunnskapen du har fått gjennom lønnet og ulønnet arbeide, organisasjonsarbeid, utdanning eller på andre måter. 

Søknaden vil da bli vurdert av skolens opptaksråd i hvert enkelt tilfelle.

Alle har krav på å få vurdert sin søknad etter realkompetanse dersom du minimum fyller 23 år i opptaksåret.

Utdanning som kan telle for opptak etter realkompetanse:

 • Annen utdanning fra videregående skole, både norsk og utenlandsk. Merk at dersom du mangler fag fra videregående skole kan du fortsatt søke med realkompetanse
 • Norsk eller utenlandsk høyere utdanning

Noen eksempler på realkompetanse som kan gjøres tellende for opptak til Regnskap og økonomi studiene:

Relevant realkompetanse – arbeidserfaring:

 • Kasserer og økonomimedarbeider i idrettslag eller forening
 • Ansvar for kasseoppgjør o.l.
 • Har hjulpet til med kontering/bilagsføring og fakturering på arbeidsplassen
 • Hatt ansvar for eget firma

Relevant realkompetanse – utdanning/kurs:

 • Påbegynt, men ikke fullført videregående opplæring kan også vurderes.
 • Kurs innenfor relaterte økonomifag eller programvare

Relevant realkompetanse – annet:

 • Generell administrativ erfaring

Studiefakta, Tittel m.m

Studienavn: Regnskap og økonomi del 1, Regnskapsmedarbeider
Nivå: Høyere yrkesfaglig utdanning/Fagskoleutdanning (30 studiepoeng)
Oppnådd tittel: Lønnsmedarbeider

Kostnader

Kr 48 400,- inkludert eksamensavgift.

Opptaksgebyr på 1 500,- og lærebøker kommer i tillegg.

Prisen er den samme uavhengig av om man tar utdanningen på heltid eller deltid.

Studiested og bomuligheter

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Lønnsmedarbeider.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Norges Fagakademi

Fredrikstad FagAkademi

Norges Fagakademi

– fornøyde studenter som kommer raskt i relevant jobb

Norges Fagakademi er en solid og anerkjent skole med lang fartstid. Vi har i over 25 år utdannet kompetente medarbeidere til næringslivet og det offentlige, og har lang erfaring med å levere praktiske og relevante studier. Vi utdanner mennesker innenRegnskap/Økonomi,Reiseliv, ogIT/nettverk. I tillegg utdanner vi kontoradministrativt personell for helsesektoren – Medisinsk sekretær. De senere årene har vi hatt en økning i studenter fra hele landet som ønsker å studere i hos oss.

Vi har som mål å være best på personlig oppfølging, og er meget opptatt av studentenes trivsel og læring. Undervisningen gjennomføres hovedsakelig i klasserom, men tilknyttet enkelte utdanninger vil deler av undervisningen gjennomføres utenfor skolens lokaler. Et eksempel på dette er undervisning for reiselivsstudentene hvor man blir utfordret på praktisk gjennomføring av aktiviteter og oppgaver i reelle settinger utenfor skolens lokaler. 

Hos oss forsvinner du ikke i et stort auditorium, men er en del av et trygt og godt klassemiljø. Du får tett oppfølging av lærerkrefter og administrasjon, og du blir kjent med lærere og medstudenter fra de andre klassene ved skolen. 

Vår visjon er  "Et sted hvor trygghet og kunnskap gir grobunn for nye drømmer!" 

Alle våre studier innenfor kategoriene Regnskap og Økonomi, Reiseliv og IT/nettverk er godkjent av NOKUT som Høyere yrkesfaglig utdanning. NOKUT har ansvaret for å kvalitetssikre og godkjenne all høyere utdanning i Norge. Dette gir deg trygghet for at du får god kvalitet ved å velge oss. Du vil, etter gjennomført og bestått studie, få et offentlig godkjent fagskolevitnemål med studiepoeng. Alle våre studier i kategoriene Regnskap og Økonomi, Reiseliv og IT/nettverk er også godkjent for stipend og lån i Lånekassen.

Vis alle utdanninger fra Norges Fagakademi

Kontaktinformasjon til Norges Fagakademi

Norges Fagakademi

Christian Krohgsgate 2
0186 Oslo


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Lønnsmedarbeider:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Derfor velger studentene Fredrik...

Studentene ved Fredrikstad FagAkademi er etterspurte i næringslivet, og flere får jobb før studiet er ferdig. Les om erfaringene til noen av skolens tidligere studenter her!

Les mer
– Fantastisk skole som alle burd...

Susann Sandbekkbråten startet på Fredrikstad FagAkademi for å få jobb på et regnskapskontor. Hun er svært fornøyd med sin studietid, og mener dette er en skole alle burde få oppleve!

Les mer