Bachelor - språk og etterretning

Forsvarets høgskole
Sammendrag
Bachelor
Oslo
3 år
Heltid

Bachelor - språk og etterretning

Denne utdanningen består av språk- og etterretningsfag, i tillegg til befalsutdanning. Studiet har et akademisk fokus, og du er garantert jobb i for eksempel Etterretningstjenesten, Forsvarets spesialstyrker eller Etterretningsbataljonen.

Utdanningen er en treårig bachelorgrad som innbefatter både etterretningsfag og språk, samt en befalsutdanning. For inntak i 2021 er fordypningen innnen russisk. Etter planen vil inntak til arabisk være i 2022. Studiet er svært intensivt og omfatter både rene språkfag og kultur- og områdestudier. Vi forventer at studentene setter av mye tid til selvstudier på kveldstid og i helgene. Du tilegner deg skriftlige og muntlige ferdigheter, samt kompetanse til lytting og tolking. Opptaket skjer gjennom FOS (Forsvarets opptak og seleksjon) og gjennomføres på Sessvollmoen i månedsskiftet juni/juli. Deretter gjennomføres det en tre ukers språkperiode hvor vi ser etter evnen din til å lære språk. Endelig opptak og tildeling av studieplass skjer i slutten av juli.

Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskole

​En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikles du til å bli en spesialist eller offiser.

Fordeler med utdanning i Forsvaret

  • Verdifull utdanning: Du får en kompetanse som er ettertraktet – også i sivilsamfunnet.
  • Sikret jobb: Etter bestått utdanning får du jobb i Forsvaret.
  • Gratis utdanning: Forsvaret dekker kost og losji, og du trenger ikke studielån.
  • En variert skolehverdag: Utdanning i Forsvaret byr på både teori og praksis.
  • Bygge videre: Du kan bygge på utdanningen din, både i og utenfor Forsvaret.

Muligheter ved Forsvarets høgskole

  • Befalsutdanninger
  • Mastergrad
  • Bachelorutdanninger og årsstudium
  • Kurs og enkeltemner
Vis alle utdanninger fra Forsvarets høgskole

Kontaktinformasjon til Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskole


Tlf: 915 03 003

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!