Vis studentum.no som: Mobil

Kurs i nasjonale fag

Folkeuniversitetet
Sammendrag
Varighet: 10 uker
Studielån/Stipend: Kontakt lånekassen
Heltid/Deltid: Deltid
Oppstart: Høst
Utdanningsinstitutt: Folkeuniversitetet
Studiesteder: Bergen, Hamar, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Tromsø - Vis alle expander

Kurs i nasjonale fag

Kurs i nasjonale fag

Kurs i nasjonale fag

Kurs i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge dersom du har helsefaglig utdanning fra land utenfor EU/EØS- området.

For farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger inkluderer kurset også legemiddelhåndtering.  

Ved ledig plass kan også helsepersonell som ikke er forpliktet til å gjennomføre kurset delta. Da gjelder den høyeste kursavgiften.

Hvem er kurset for

Kurset passer for deg som har helsefaglig utdanning fra land utenfor EØS-området og trenger norsk autorisasjon slik at du kan bruke kompetansen din også i Norge.

Gjennomføring

Kurs i nasjonale fag gjennomføres som kombinert undervisning med to samlinger (4/3 + 3 dager) og åtte uker nettundervisning og egenstudier mellom de to samlingene, i alt ti uker. Nettundervisningen og egenstudiene kan kombineres med full jobb. På første samling vil en del av forelesningene overføres på storskjerm.

Undervisningen er basert på forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, og oppgaveløsing. Det er obligatorisk frammøte på samlingene. 

Dette lærer du

Kurset er delt inn i fem hovedemner:

Oppbyggingen og organiseringen av helse- og sosialtjenesten

Emnet tar for seg struktur, definisjoner og begreper, finansiering og prioriteringer, forebyggende helsearbeid samt yrkesspesifikk rolle og funksjon med hovedfokus på:

 • Spesialisthelsetjenesten
 • Kommunehelsetjenesten
 • Pasient- og brukerorganisasjoner

Helse- og sosialrett

Emnet handler om relevante lover og forskrifter med spesiell vekt på dokumentasjon, taushetsplikt, pasientrettigheter og relevante trygdeordninger. Vi ser spesielt på lov om helsepersonell, lov om pasientrettigheter og folketrygdloven

Kulturforståelse

Emnet tar for seg yrkesetiske retningslinjer, norske tradisjoner, kosthold og væremåte og den norske velferdsstaten.

Nasjonale satsingsområder

Under dette emnet ser vi på prioriterte områder innen helsetjenesten som psykisk helsevern, rusomsorg, eldreomsorg, kreftomsorg og habilitering / rehabilitering

Håndtering av legemidler (gjelder bare farmasøyter, leger, sykepleiere og tannleger)

Emnet tar for seg regelverk, rekvireringsrett og praktisk trening i legemiddelregning

For kontakt eller mer informasjon om Kurs i nasjonale fag, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

 1. Gyldig vedtak fra Helsedirektoratet/ Statens autorisasjonskontor (SAK) /om at søkeren må ta kurs i nasjonale fag.
  Søkere som allerede har autorisasjon sender i stedet kopi av denne.
 2. Norskkunnskaper på bestått norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR). «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (muntlig og skriftlig), med karakteren «bestått», norskprøven for voksne innvandrere (Kompetanse Norge)Vox med resultat B2, eller trinn 3 i norsk fra universitetet-/høgskole med karakter C eller bedre.

Unntak: Dersom du søkt autorisasjon før 1.1.2017, kan du få plass på kurset etter en individuell vurdering av norskferdigheter, dersom det er ledige plasser.

Søkerne kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå. 

Kostnader

Pris med legemiddelhåndtering kr. 9 200 /13 100

Pris uten legemiddelhåndtering kr. 8 000 /11 500

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet - Stedet for livslang læring

Folkeuniversitetet finnes i alle landets fylker, og er et offentlig godkjent studieforbund. Her kan du ta alt fra universitet- og høgskolestudier til yrkesrettede kurs, fagskoleutdanninger og videregående opplæring. I tillegg tilbyr de et bredt spekter av nettstudier og fjernundervisning. Alle utdanningene har rullerende opptak hele året!

Studieforbundet Folkeuniversitetet er delt inn i åtte regioner, som alle har lokale studiesteder. De åtte regionene er:

 • Folkeuniversitetet Øst
 • Folkeuniversitetet Innlandet
 • Folkeuniversitetet Midt-Norge
 • Folkeuniversitetet Nord
 • Folkeuniversitetet Nordland
 • Folkeuniversitetet Sør-Øst
 • Folkeuniversitetet Vestlandet
 • Folkeuniversitetet Sørlandet

Samarbeid med norske universitet og høgskoler

Folkeuniversitetet samarbeider med en rekke universitet og høgskoler, og tilbyr derfor flere utdanninger med studiepoeng. Noen av fagene tilbys som enkeltemner, mens andre kan settes sammen til bachelor- eller mastergrad.
Blant fagene som tilbys på universitets- og høgskolenivå finner du blant annet helse- og sosialfag, jus, ledelse, pedagogikk, psykologi, og økonomi og administrasjon.

Felles for alle er imidlertid fleksibiliteten - både når det gjelder oppstart, søknadsfrist og studieprogresjon. Du skal finne en utdanning som passer for deg, enten du er ung heltidsstudent, har omsorgsoppgaver i hjemmet eller er helt eller delvis i jobb.

Utdanningene er godkjent for lån og stipend hos Lånekassen. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

» Kontakt Folkeuniversitetet for mer informasjon om universitet- og høgskoleutdanningene

Fagskoler og Mesterutdanningen

Blant de mange utdanningsmulighetene ved Folkeuniversitetet finner du også fagskoleutdanninger. Dette er korte og yrkesrettede utdanninger for deg som har fag-/ svennebrev eller minst fem år med relevant praksis (realkompetanse) innen aktuelt fagområde.

Utdanningene som tilbys er: HelsefagskolenVaktmesterskolen og Mesterutdanningen.

Utdanningene er godkjent for lån og stipend hos Lånekassen.

» Kontakt Folkeuniversitetet for mer informasjon om fagskoleutdanningene

Ta opp fag eller videregående opplæring

På Folkeuniversitetet kan du også ta opp fag fra videregående, slik at du får generell eller spesiell studiekompetanse. Dette er fag fra studieprogrammet studieforberedende, og du vil gå opp til eksamen som privatist. Du kan også ta ulike yrkesfaglige studieretninger, som Barne- og ungdomsarbeider, Helsefagarbeider, Renholdsoperatør, Restaurant og matfag og Salg, service og samferdsel.

Er du over 23 år og har 5 års praksis kan du gå opp til fagprøve uten fellesfagene som praksiskandidat.

» Kontakt Folkeuniversitetet for mer informasjon om videregående opplæring

Fagskole

Vis alle utdanninger fra Folkeuniversitetet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Kurs i nasjonale fag.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Kontaktinformasjon til Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet

Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo