Helsefremmende arbeid for mennesker med utviklingshemming

Folkeuniversitetet
Sammendrag
Fagskole
Bergen, Drammen, Hønefoss, Lillestrøm, Nordland, Oslo - Vis alle  
2 år (60 studiepoeng)
Deltid
Støttet av lånekassen

Helsefremmende arbeid for mennesker med utviklingshemming

Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning

Denne fagutdanningen kvalifiserer deg til å jobbe med mennesker med ulike psykiske funksjons- og utviklingshemninger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner.

Du får kunnskap om både utviklingshemning generelt samt psykisk helse og sykdommer som oppstår ved generell aldring hos denne pasientgruppen.

Stedbasert undervisning: Lillestrøm, Oslo, Drammen, Tønsberg, Hønefoss
Virtuelt med fysiske samlinger: Trondheim, Bodø, Narvik, Mosjøen, Sortland, Tromsø, Vadsø, Finnsnes, Bergen.

Finansiering: utdanningen er offentlig finansiert. 

Dette lærer du

Disse temaene inngår i utdanningen:

Felles innledende fag i blant annet kommunikasjon, etikk, lovverk, helse- og omsorgstjenestens oppbygging og ansvarsområder, 10 stp.

 • Syndromer, diagnoser, målrettet miljøarbeid (7 stp.)
 • Organisering, system og ledelse (12 stp.)
 • Lovverk/individuell plan (7 stp.)
 • Fordypningsarbeid/hovedprosjekt ( 9stp.)

Hvem er studiet for

Utdanningen passer for deg som har fagbrev eller vitnemål fra videregående opplæring, programområde helse- og oppvekstfag, og som søker spisskompetanse innen faget.

Gjennomføring

Undervisningen gjennomføres via ordinær stedbasert undervisning eller virtuelle klasserom (med noen fysiske samlinger). Veiledning og refleksjon over teori og praktiske erfaringer er sentralt gjennom hele utdanningen.

På vår læringsplattform får du tilgang til fagtekster, fagartikler, filmklipp, øvingsoppgaver og nettmøter. Her leverer du også obligatoriske arbeidskrav som er del av utdanningen. Din personlige veileder svarer på spørsmål og gir deg tilbakemelding på oppgavebesvarelsene. 

Uavhengig av om du velger stedsbasert undervisning eller undervisning via virtuelt klasserom er det obligatorisk fremmøte på 75 % til undervisning og/eller nettmøtene.

Du skal også gjennomføre praksis (15 stp.) i løpet av utdanningen og levere praksisoppgave knyttet til praksis. Praksis gjennomføres på institusjoner som er relevante for utdanningen, i privat eller offentlig tjenestetilbud. Dersom du allerede jobber innen faget kan du avlegge praksis på eget arbeidssted.  

Lærere

Alle våre lærere har yrkeserfaring i faget de underviser i, samt pedagogisk bakgrunn.

For kontakt eller mer informasjon om Helsefremmende arbeid for mennesker med utviklingshemming, vennligst fyll inn en interessemelding.

Eksamen

Du skal gjennomføre eksamen i hvert fag/hvert emne. I tillegg gjennomfører du en fordypningsoppgave med avsluttende muntlig eksamen mot slutten av studiet. Eksamensformer er ordinær skoleeksamen, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, gruppeeksamen, prosjektoppgave eller en kombinasjon av disse.

Før du kan avlegge eksamen i et emne må du ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav knyttet til emnet. Alle eksamener samt praksis og praksisoppgave må være bestått før du kan starte på din fordypningsoppgave mot slutten av studiet.

Vurderingsuttrykket er karakterenskalaen A-F, der A er beste karakter og F er stryk. Karakterene vil fremgå av vitnemålet.

Søknad

Du søker elektronisk på www.samordnaopptak.no. Når du søker må du legge ved all nødvendig dokumentasjon:

 • Fagbrev/vitnemål
 • Tjenestebevis
 • Evt. autorisasjon

Opptakskrav

 • Fagbrev eller vitnemål fra videregående skole, programområde helse- og oppvekstfag 
 • Realkompetanse 
 • Betinget opptak (skal ta fagprøven i løpet av førstkommende høst)
 • Søker du på formelt opptakskrav må du legge ved fagbrev eller vitnemål fra helse- og oppvekstfagene. Du bør også legge ved tjenestebevis/attest på relevant arbeidserfaring etter fullført videregående opplæring. Dette for eventuelt å oppnå tilleggspoeng. 
 • Søker du på grunnlag av betingetopptak må du legge ved dokumentasjon på at du er oppmeldt til fagprøven. 
 • Søker du på grunnlag av realkompetanse må du legge ved oppdatert og utfyllende CV og attest på relevant arbeidserfaring. I tillegg kan du bli bedt om å laste opp et kompetanseskjema med etterspurt dokumentasjon.

Søkere med utenlandsk utdanning må ha kvalifikasjoner som tilsvarer videregående skole, yrkesfaglig programfag. Du må i tillegg dokumentere kunnskaper i norsk tilsvarende

 • Norsk Vg2 yrkesfaglig programfag, eller
 • Bestått test i norsk på høyere nivå (“Bergenstesten”), eller
 • Norskprøven med minimum nivå B2 i alle delprøver, eller
 • Norsk trinn 3 fra universitetet

Studiefakta, Tittel m.m

Utdanningen gir totalt 60 studiepoeng.

Kostnader

Utdanningen er offentlig finansiert, du betaler kun for bøker. I tillegg kommer en studentavgift på kr 500 per semester.

Utdanningen er godkjent i Lånekassen for lån og stipend.

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet – din nærmeste medspiller for livslang læring

Livslang læring er viktig i et samfunn hvor folk skal trives og utvikle seg. Derfor ønsker Folkeuniversitet å gi alle muligheten til å komme nærmere den de ønsker å være - enten det innebærer å velge utdanning for første gang, få påfyll på den utdanningen de allerede har eller å velge et nytt utdanningsløp. Folkeuniversitetet er en ideell organisasjon som brenner for å levere kunnskap til voksne.

Folkeuniversitetet finnes i alle landets fylker, og er medlem av et offentlig godkjent studieforbund. Her kan du ta alt fra universitet- og høgskolestudier til yrkesrettede kurs, fagskoleutdanninger, mesterutdanning og videregående opplæring. I tillegg tilbyr de et bredt spekter av nettstudier. De fleste utdanningene har rullerende opptak hele året!

Samarbeid med norske universitet og høgskoler

Folkeuniversitetet samarbeider med en rekke universitet og høgskoler, og tilbyr derfor flere utdanninger med studiepoeng.

Felles for alle er fleksibiliteten – både når det gjelder oppstart, søknadsfrist og studieprogresjon. Du skal finne en utdanning som passer for deg, enten du er ung heltidsstudent, har omsorgsoppgaver i hjemmet eller er helt eller delvis i jobb.

Fagskoler og Mesterutdanningen

Blant de mange utdanningsmulighetene ved Folkeuniversitetet finner du også fagskoleutdanninger. Dette er korte og yrkesrettede utdanninger for deg som har fag-/ svennebrev eller relevant praksis (realkompetanse) innen aktuelt fagområde.

Ta opp fag eller videregående opplæring

På Folkeuniversitetet kan du også ta opp fag fra videregående, slik at du får generell eller spesiell studiekompetanse. Dette er studieforberedende fag, og du vil gå opp til eksamen som privatist.

Yrkesrettede kurs og utdanninger

Du kan også ta ulike yrkesfaglige utdanninger, som blant annet barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, kontor- og administrasjonsarbeider, kokk, eller service- og samferdselfag.

Er du over 23 år og har 5 års praksis kan du gå opp til fagprøve uten fellesfagene som praksiskandidat.

Vis alle utdanninger fra Folkeuniversitetet

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Helsefremmende arbeid for mennesker med utviklingshemming.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kontaktinformasjon til Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet

Rolf Wickstrøms vei 15
0484 Oslo


Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Helsefremmende arbeid for mennesker med utviklingshemming:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!