Vis studentum.no som: Mobil

Anlegg - Fagretning Bygg og anlegg

Fagskolen Tinius Olsen
Sammendrag
Heltid/deltid
Heltid: 2 år / Deltid: 4 år
Fagskole
Oppstart: Kontakt Fagskolen Tinius Olsen - Kongsberg
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Anlegg - Fagretning Bygg og anlegg

Anlegg - Fagskolen Tinius Olsen - Teknisk fagskole

Anlegg –  fordypning innenfor fagretningen Bygg og anlegg

Fagskolen Tinius Olsen tilbyr fordypning i anlegg innenfor fagretningen Bygg og Anlegg. Fordypningen kvalifiserer for jobber innen anleggs- og prosjektledelse, teknisk saksbehandling og undervisning.

Fordypning i anlegg kan tas både som heltids- og deltidsstudium, samt som nettbasert studium. Arbeidsformene vil være forelesninger, ekskursjoner/ bedriftsbesøk, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Hva lærer jeg?

Utdanningen i anlegg gir deg opplæring i ­blant annet:

 • dimensjonering og drift av flere typer anlegg i jord og fjell
 • landmåling
 • betong- og ­stål­­konstruksjoner
 • fjellarbeid
 • kommunalteknikk og geoteknikk
 • prosjekt­­styring
 • anbud, økonomi og ledelse

Hvilke yrkesmuligheter gir studiet?

Utdanningen gjør deg kvalifisert for arbeid som anleggsleder eller prosjektleder. Du vil kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggsprosjekter. I studiet vil du arbeide med alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift. Du vil blant annet arbeide med landmåling og kommunalteknikk, med anbud og kalkulasjon, med geoteknikk og fjellarbeid og med anleggsdrift og prosjektstyring. 

Studietiden

Anlegg som heltidsstudium
Heltidsstudiet er en 2-årig utdanning hvor du følger en oppsatt timeplan.

Anlegg som deltidsstudium
Deltidsstudiet er en 2-årig utdanning fordelt over 4 år. Her følger du en oppsatt timeplan der det eksempelvis er undervisning to dager/uke i første skoleåret, 3 dager/uke i andre skoleåret, 2 dager/uke i 3 skoleåret og 3 dager/uke i 4 skoleåret.

Anlegg som nettbasert deltidsstudium
Nettbasert deltidsstudium er en 2-årig utdanning fordelt over 4 år. Studiene blir gjennomført som en kombinasjon av samlinger og kveldsundervisning. Det er fire samlinger i året der hver samling tilsvarer en full arbeidsuke. I mellom samlingene er det undervisning to kvelder i uka på en konferanseplattform.

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til mellomlederstillinger innen:

 • Beregning, planlegging og koordinering av produksjon 
 • Innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt
 • Konstruksjon og planlegging
 • Byggesaksbehandling og kontroll 
 • Drifts- og prosjektledelse.

Utdanningen kvalifiserer deg også for videre opptak ved flere høyskoler.

Opptakskrav/Søknad

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

 1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
 2. minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger
 3. søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole. Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger.

Kontakt Fagskolen Tinius Olsen for søknadsskjema eller mer informasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

Teknisk fagskoleutdanning. Gir tittelen fagskoleingeniør.

Kostnader

Som student ved Fagskolen Tinius Olsen har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Anlegg - Fagretning Bygg og anlegg.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen – Teknisk fagskole på Kongsberg

Har du fagbrev, svennebrev eller 5-årspraksis, og ønsker å utdanne deg til fagskoleingeniør? Da kan Fagskolen Tinius Olsen være noe for deg! Den tekniske fagskolen er kjent for å være et attraktivt lærested med moderne utstyr, dyktige lærere og et godt studentmiljø.

Tinius Olsen er en offentlig skole. Det betyr at alminnelige skolevilkår og rettigheter, blant annet fulle studielånsrettigheter, er tilgjengelig for studentene.

Et attraktivt og moderne lærested

Fagskolen Tinius Olsen ligger i Kongsberg i Buskerud, i den sydligste delen av Numedal. Skolen er kjent som et attraktivt og moderne lærested. Skolen er velutstyrt, med dyktige lærere og et godt studentmiljø. Som teknisk fagskole er Tinius Olsen kanskje den skolen som i størst grad legger opp til prosjektstyrt opplæring, en arbeidsform de fleste møter etter endt utdanning. Studiet er også en praksisbasert lederutdanning, og våre studenter forberedes derfor meget godt på en yrkeskarriere innenfor sitt fag.

Regionen Kongsberg er velkjent for sitt høyteknologiske og spisskompetente næringsliv. Ved Tinius Olsen vektlegger vi nær kontakt med dette næringslivet, slik at det kan skje en gjensidig utveksling mellom fag­miljøer og studenter. Denne synergien er attraktiv for næringslivet så vel som for studentene.

Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Fagskolen Tinius Olsen er kjent for å gi en solid plattform som er ettertraktet i næringslivet. Ettersom fagskolen Tinius Olsen samarbeider tett med næringslivet, vet de også hva næringslivet vil ha. Dette gjør at du som elev får den kompetansen og helhetsoversikten som verdsettes i industrien. Prosjektstyrt opplæring er den arbeidsformen de fleste møter etter endt utdanning, og her er Tinius Olsen best i klassen. Skolen har dessuten et anerkjent navn og et etablert og godt rykte.

Studietilbud på Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen utdanner ingeniører som Norge trenger. Velg mellom følgende utdanninger:

Fagskolen Tinius Olsen

Nettbaserte studier

Nettstudier passer for deg som ønsker å ha fleksibilitet i dine studier og mulighet til å studere der du er.

Det er fire samlinger i året der hver samling tilsvarer en full arbeidsuke. Mellom samlingene er det undervisning to kvelder i uken på en konferanseplattform. Vi satser på til enhver tid å samarbeide med norges mest innovative og fremtidsrettede leverandør av konferanseplattform. For tiden er dette firmaet Meetcon. Våre nettbaserte studier gir samme kompetanse som 2-årig heltidsstudie.

Fagskolen Tinius Olsen har ulike nettbaserte studier, som for eksempel:

· Elkraft
· Bilteknikk
· Maskinteknikk
· Mekatronikk
· Anlegg

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Tinius Olsen

Kontaktinformasjon til Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen

Hasbergs vei 36
3616 Kongsberg

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Anlegg - Fagretning Bygg og anlegg:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!