Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
2 år heltid / 3 år deltid (nettbasert)
Ja
Heltid/deltid
Høst
Søknadsfrist: 15. april
Fagskole
Nettstudier, Porsgrunn

Bygg

fagskoleutdanning bygg

Fagskoleutdanning i Bygg på heltid og deltid (nettbasert)

Denne utdanningen kvalifiserer til jobber i blant annet byggeledelse, konsulentvirksomhet, offentlig byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet. Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner og tilrettelagt utifra behovet for mellomledere innen byggenæringen.

Hvorfor studere bygg?

Behovet for økt kompetanse innen byggenæringen er stor. Det skjer en rivende utvikling i bransjen, og det er et stort behov for fagskoleingeniører til å utføre de praktiske ingeniørjobbene.

Arbeid med praktiske prosjektoppgaver er en viktig del av opplæringen. Prosjektene vil i stor grad være tverrfaglige og gjennomføres i nært samarbeid med næringslivet.
Studiet vil gi det nødvendige grunnlaget for å søke mesterbrev.

Heltid

Studiet går ved Fagskolen Telemark og har en varighet på to år. Vår fulltidsmodell er basert på undervisning fem dager pr. uke etter normal skolerute.

Nettbasert

Nettstudiet har en varighet på tre år. Det er kun to tredagers oppmøtesamlinger i hvert semester, tilsammen fire oppmøtesamlinger på skolen pr. år. (Onsdag- torsdag- fredag)

I tillegg til dette blir det ukentlig e-læring på Internett etter arbeidstid.

Jobbmuligheter

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i privat og offentlig sektor som:

  • Prosjektingeniør
  • Rådgivende ingeniør
  • Salg og service av tekniske hjelpemidler og systemer
  • Faglærer i videregående skole og fagskole.
  • Driftsleder/ anleggsleder
  • Produksjonsleder 
  • Arbeidsleder
  • Vedlikeholdsleder
  • Inspektør

Arbeidsformer

Undervisningen tar utgangspunkt i at studentene skal gå inn i lederjobber. Prosjektarbeid er en viktig arbeidsform.

Prosjektene er tverrfaglige, og studiet avsluttes med et hovedprosjekt i samarbeid med næringslivet. Vi varierer mellom tradisjonell undervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid. E-læringen på nett er tradisjonell undervisning og opptak/ videoer/ animasjoner. Vi bruker facebook-grupper til daglig kommunikasjon. Til lærestoff og innleveringer bruker vi Fronter.

Fagskolene på Østlandet samarbeider nært med det lokale næringsliv i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og gjesteforelesere, og henter problemstillinger for prosjekter fra det virkelige liv.

Opptakskrav/Søknad

Fullført og bestått videregående opplæring med fag/svennebrev eller minst 5 års relevant praksis.

Uten fagbrev stilles det krav om realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag/svenneprøve etter opptaksfristen kan tildeles plass, men får vitnemål på vilkår om bestått prøve.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning på heltid og deltid (nettbasert). 120 fagskolepoeng.

Fagskolene på Østlandet gir deg en høyere yrkesrettet utdanning og karrieremuligheter dersom du har valgt en yrkesfaglig utdanning eller har minst 5 års erfaring i bransjen. I de bransjer der det er mesterbrev, får du dette når du oppfyller kravet til praksis.

Kostnader

Heltidsstudium ved de fylkeskommunale toårige tekniske fagskolene er gratis, men du må selv bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. 

Velger du deltid eller nettbaserte studier, er det som regel en studieavgift for de ekstrakostnadene dette medfører. Kontakt Fagskolen Telemark for mer informasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Bygg.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Telemark

Fagskolen Telemark

Fagskolen Telemark

Ønsker du å ta en teknisk fagskoleutdanning eller utdanne deg innen helse- og oppvekstfag? Fagskolen Telemark tilbyr utdanninger på heltid i Porsgrunn eller på deltid over nett.

På Fagskolen Telemark vil du inngå i et aktivt og inkluderende læringsmiljø, og bli godt rustet til å gå inn i nye roller etter endt studium. Skolen vektlegger prosjektbasert undervisning i tråd med arbeidslivets utvikling, og er opptatt av at hver enkelt student skal nå sine mål. 

Utdanningstilbud innen teknologi og helsefag

Fagskolen Telemark tilbyr syv teknologiske fag, tre helse- og oppvekstfag og flere kurs. De ulike utdanningene er som følger:

Teknologiske fag

Helse- og oppvekstfag

Mulighet for nettstudier

For deg som ønsker å studere ved siden av jobb, tilbyr Fagskolen Telemark 2-årig teknisk fagskoleutdanning som nettstøttet opplæring over 3 år. Det er kun to tredagers oppmøtesamlinger i hvert semester, tilsammen fire oppmøtesamlinger på skolen pr. år (Onsdag- torsdag- fredag).

I tillegg blir det ukentlig web-undervisning på internett etter arbeidstid.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Telemark

Kontaktinformasjon til Fagskolen Telemark

Fagskolen Telemark

Kjølnes ring 26
3918 Porsgrunn

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Bygg:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!