Sceneteknisk produksjon

Fagskolen Oslo
Sammendrag
Fagskole
Oslo
2 år
Høst
Søknadsfrist: 20. april
Nettbasert med samlinger

Sceneteknisk produksjon

sceneteknisk produksjon - konsert

Fagskoleutdanning i Sceneteknisk produksjon

Utdanningen gjør deg i stand til å jobbe på de største og mest komplekse prosjektene av sitt slag.

Få en nødvendig teknisk innsikt til å fortsette din egen utvikling og spesialisering innenfor de mange rollene som eksisterer innenfor en sceneteknisk produksjon.

Om utdanningen

Studiet vektlegger viktigheten av en større forståelse for bransjens klimaavtrykk, utfordringer knyttet til mangfold og bærekraft. Studiet gir deg også oppdatert kunnskap om digitale verktøy, avanserte modelleringsverktøy og et stort antall relevante fagspesifikke verktøy som brukes i bransjen.

Oppbygging av studiet

Studiet er bygget opp som et nettbasert studium med samlinger, samt en god del praksis ute i relevante virksomheter. Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninger, praktiske oppgaver, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med aktuelle virksomheter.

Studiet har fire prosjektperioder som er bygget opp av til sammen 14 emner:

Fagkompetanse og yrkesverktøy

 • Teknisk forståelse - elektro
 • Teknisk forståelse - rigg
 • Digitale verktøy
 • Sikkerhet og HMS
 • Kunnskapsbasert prosjekt

 
Kommunikasjon og medarbeiderskap

 • Samarbeid, teamarbeid og relasjonsbygging
 • Kommunikasjon, veiledning og stressmestring
 • Planlegging og tidsstyring

 
Bransje og rolleforståelse

 • Kunnskapsbasert praksis
 • Sikkerhet, HMS, fagterminologi, lover, regler og forskrifter
 • Datanettverk

 
Læring på arbeidsplassen og hovedprosjekt

 • Funksjon og design
 • Samarbeid i sceneteknisk produksjon
 • Hovedprosjekt

For kontakt eller mer informasjon om Sceneteknisk produksjon, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet gir deg nødvendig kompetanse for å jobbe i de største selskapene og på de mest komplekse prosjektene i den scenetekniske bransjen. Det vil gi et svært godt fundament å bygge en livslang karriere på, og du kan jobbe som blant annet lys- eller lydtekniker, scenetekniker, rigger, videotekniker, prosjektleder, systemtekniker, monitortekniker, lysbordoperatør, av-avvikler, linjetekniker, scenemester og crew-sjef.

Opptakskrav/Søknad

 1. Relevant fag-/svennebrev eller generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4
 2. Søkere som ikke fyller kravene under pkt. 1 og som er 23 år eller eldre i opptakssåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
 3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve innen 1. oktober.

 
Relevante fagbrev

Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fag-/svennebrev som gir rett til opptak: automatiker, elektriker, dataelektroniker, energimontør, IT-driftstekniker, IT-utvikler, mediedesigner, innholdsprodusent og medieteknikker.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning, 90 studiepoeng.

Kostnader

Kontakt skolen for informasjon om kostnader.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Sceneteknisk produksjon.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kontaktinformasjon til Fagskolen Oslo

Fagskolen Oslo

Kabelgaten 10-12
0580 Oslo

Tlf: 09874
Fax 23 46 57 01
fagskolen-oslo.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Sceneteknisk produksjon:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Stort behov for personer med utd...

Fagskolen Oslo satser stort for å rekruttere fagarbeidere som ønsker videre utdanning. Nesten alle NHOs medlemsbedrifter har behov for fagskolekompetanse.

Les mer