Vis studentum.no som: Mobil

Helseadministrasjon

Fagskolen Oslo
Sammendrag
Deltid
Oslo
2 år
Fagskole
Oppstart: Høst - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Helseadministrasjon

Fagskoleutdanning i Helseadministrasjon

Fagskoleutdanning i Helseadministrasjon 

Informasjonsteknologi brukes i stadig større grad, også i helsevesenet, og behovet for kompetanse innen helseadministrasjon er stort. Dette studiet egner seg godt for deg som jobber som helsesekretær, tannhelsesekretær, eller saksbehandler i primær- og spesialisthelsetjenesten. Du vil få bred og etterspurt kompetanse som gir deg mange muligheter på arbeidsmarkedet.

Studiet legger stor vekt på emner som kommunikasjon, service og arbeidsflyt samt organisering, kvalitetssikring og finansiering av helse- og omsorgstjenesten.  Utdanningen inneholder også et felles emne for ettårige fagskoleutdanninger innen helse - og oppvekstfag. Hensikten med utdanningen er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk forståelse som tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak for pasienter og deres pårørende, og i samarbeid med andre yrkesgrupper. Fagskoleutdanningen er praktisk og yrkesrettet og er derfor egnet for de aktuelle målgruppene. Utdanningen kan gi karrieremuligheter, noe som har stor betydning for rekruttering og videreutvikling av helsesekretærer og tannhelsesekretærer. Derfor er det viktig å gi fagarbeidere økt kompetanse.

Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

Hvorfor helsefaglig fagskoleutdanning

Utdanningen skal gi studentene god kompetanse innen administrative oppgaver og i utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Samfunnet er i stadig endring, og dette stiller krav til økt kompetanse. Du får økte ferdigheter i konfliktløsning, i kommunikasjon generelt og i veiledning av kollegaer, pasienter og pårørende. Studiet gir deg økt kompetanse til å utføre administrative oppgaver, planlegge, organisere og iverksette tiltak i tråd med organisasjonens behov.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke som gjennomføres tredje semester. Praksis gjennomføres 2 X5 uker i høst/mai i 2. studieår. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet eller som tradisjonell utplassering på en annen arbeidsplass.

Studiet består av tre hovedemner i tillegg til praksis og hovedprosjekt:

  1. Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og sosialfagene
  2. Kommunikasjon, service, og arbeidsflyt
  3. Organisering kvalitetssikring og finansiering av helse og omsorgstjenesten
  4. Praksis
  5. Hovedprosjekt

Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er studentenes ansvar for egen læring. Det innebærer at studentene er mottagelig for undervisning og aktivt oppsøker læringssituasjoner og læringsarenaer. Skolen har ansvar for å tilrettelegge for læring og å støtte/veilede studentene i læreprosessen.

Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, kritisk tenkning, problemløsing og refleksjon. Arbeidsmetoder som anvendes i studiet, er forelesninger, dialogpreget undervisning, muntlig framlegg, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus og ulike former for gruppearbeid, som for eksempel rollespill/video. 

Studentenes læring følges opp gjennom veiledning og vurderinger underveis. Digital læringsplattform benyttes. Studentene får egen opplæring i bruk av PC og digitale læremidler.  

For kontakt eller mer informasjon om Helseadministrasjon, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

De fleste jobbene finnes innenfor den kommunale helsetjenesten. Økt utdanning vil gi mer spesialiserte arbeidsoppgaver og mer ansvar. Studentene vil også være mer attraktive på arbeidsmarkedet pga. økt kompetanse (jfr. samhandlingsreformen).

Opptakskrav/Søknad

  • Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev /vitnemål og autorisasjon som helsesekretær.
  • Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering.

Kontakt Fagskolen Oslo Akershus for mer informasjon.

Studiefakta, Tittel m.m

60 studiepoeng. 

Utdanningen er på deltid og strekker seg over to år.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Helseadministrasjon.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Oslo

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo – En enestående yrkesfaglig læringsarena i hovedstaden

Fagskolen har en lang historie i Oslo. Skolen ble opprettet i 1876 under navnet “Kristiania tekniske aftenskole”. Fagskolen Oslo utvikler studietilbud i tekniske fag, helse- og oppvekstfag og ledelsesfag i nært samarbeid med bransjeorganisasjoner og større virksomheter, både private og offentlige. Her vil du studere sammen med ca. 800 andre studenter, i et lærerikt og godt studiemiljø. Fagskolen bruker både faste ansatte og gjesteforelesere fra aktuelle bransjer, noe som vil gi deg en kvalitetssikret og relevant utdanning.

Alle utdanningstilbudene ved Fagskolen Oslo er godkjent av NOKUT. De strenge kravene som stilles til bl.a. undervisningsmetodikk, lærerkvalifikasjoner og fysiske forhold gir både studentene og markedet en garanti for utdanningens høye kvalitet. Fagskolen har utviklet en egen læringsmetodikk innenfor digital samhandling som er svært etterspurt i næringslivet.

Kostnader og godkjenning ved Fagskolen Oslo

Alle utdanningene ved Fagskolen Oslo er gratis for deg som student. Du dekker kun utgifter til Studentavgift (som bl.a inneholder medlemskap i SiO, kopipenger, etc), læremidler og egen PC. Alle studiene er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Oslo

Kontaktinformasjon til Fagskolen Oslo

Fagskolen Oslo

Kabelgaten 10-12
0580 Oslo

Tlf: 09874
Fax 23 46 57 01
fagskolen-oslo.no

Studentene setter karakterer

Gjennomsnittsrangering: 5

Basert på 1 omtaler

Janne
Et deltidsstudium hvor man fordyper seg i jobbrelaterte temaer som man i stor grad styrer selv, eventuelt i samarbeid med arbeidsgiver. Treffer andre engasjerte studenter og lærere som gir god inspirasjon til både fagutvikling og selvutvikling. Har du muligheten til å benytte deg av dette tilbudet, så anbefales det på det varmeste. Trist å være ...
Vis hele omtalen
Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Helseadministrasjon:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER
Vurdering
(5,0)
Basert på 1 omtaler