Fuktteknikk

Fagskolen Oslo
Sammendrag
Fagskole
Nettstudier, Oslo
2 år
Deltid
Støttet av lånekassen
Høst
Søknadsfrist: 15. april
Nettbasert med samlinger

Fuktteknikk

Ta en fagskoleutdanning i Fuktteknikk 

Fuktskader har nå passert brann som viktigste årsak til skader på bygg. Det er nå dobbelt så mange fuktskader som brannskader, og behovet for mer kompetanse om fuktteknikk er stort. NHO Service har vært pådriver for dette studiet som retter seg mot mange målgrupper, ikke bare i skadesaneringsbransjen.

Årsakene til at fuktskader har økt så dramatisk, er sammensatte. Klimaet har endret seg med mer nedbør og flom. Bygningene blir stadig tettere, ventilasjon brukes feil eller har mangler. Med stadig kortere byggetider kan det også være fare for at fukt kapsles inn før den rekker å tørke. Derfor er kompetanse om fuktteknikk viktig ikke bare etter at fuktskadene har oppstått, i forsikring, taksering og sanering. Også de som bygger eller rehabiliterer bygninger, trenger mer slik kompetanse. Det vil bidra til å ta bedre vare på byggenes verdi gjennom hele deres levetid og møte myndigheters og kunders stadig strengere krav til arbeidsmetoder og dokumentasjon. 

Oppbygging og arbeidsformer

Utdanningen er toårig og gjennomføres på deltid (tilsvarer ett år på fulltid). Studiet er nett- og samlingsbasert og bruker læringsplattformen It’s learning. 
Det er totalt 12 samlinger, som vanligvis er lagt som firedagers samlinger (mandag-torsdag). 


Studiet består av fire emner som gir til sammen 60 studiepoeng.

1. Bygningsfysikk og inneklima (tre samlinger)

2. Bygningstekniske konstruksjonsprinsipper og tekniske installasjoner (tre samlinger)

3. Fuktskader, tørkemetoder og prosjektgjennomføring (fire samlinger)

4. Prosjektoppgave (to samlinger)

For kontakt eller mer informasjon om Fuktteknikk, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

Studiet gir kompetanse som kan brukes innenfor byggforvaltning og tilstandsanalyse, planlegging og gjennomføring av utbedringsarbeider i skadesaneringsbransjen. Kompetansen er også nyttig for alle som arbeider med nybygg og rehabilitering.

Opptakskrav/Søknad

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fagbrev/svennebrev innen tømrerfaget, men andre relevante fagområder innen bygg- og anleggsteknikk som klima, energi- og miljøteknikk og overflateteknikk kan vurderes. 

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Aktuelle fagbrev

  • Byggdrifterfaget
  • Betongfaget
  • Murer- og flisleggerfaget
  • Murer
  • Tak- og membrantekkerfaget
  • Trevare- og bygginnredningfaget
  • Tømerfaget
  • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Studiefakta, Tittel m.m

60 studiepoeng

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Fuktteknikk.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kontaktinformasjon til Fagskolen Oslo

Fagskolen Oslo

Kabelgaten 10-12
0580 Oslo

Tlf: 09874
Fax 23 46 57 01
fagskolen-oslo.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Fuktteknikk:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Stort behov for personer med utd...

Fagskolen Oslo satser stort for å rekruttere fagarbeidere som ønsker videre utdanning. Nesten alle NHOs medlemsbedrifter har behov for fagskolekompetanse.

Les mer