Fremtidsbygg - sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap

Fagskolen Oslo
Sammendrag
Fagskole
Oslo
1 år
Støttet av lånekassen
Høst
Søknadsfrist: 15. april
Klasserom

Fremtidsbygg - sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap

Fremtidsbygg - sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap

Fremtidsbygg vil operere i et fagområde i rask utvikling, som krever kontinuerlig oppdatert kunnskap og en dynamisk metode med rom for arbeidslivsrelevante oppgaver og utfordringer. Det legges derfor opp til et studium med mye praktisk læring, og tett samarbeid med partnere fra arbeidslivet. I tillegg vektlegges den tverrfaglige tilnærmingen som er nødvendig for et helhetlig perspektiv og forståelse for samarbeidsbehov på tvers av bransjen.

Formålet med utdanningen er å tilby kompetanse som bidrar til mer bærekraftig utvikling i BAE- næringen. Målet er at studentene skal kunne utvikle en reflektert holdning og besitte kunnskap rundt bærekraft og sirkularitet i egen bransje, samt evne å bidra med innovasjonskompetanse og entreprenørskap som fremmer denne utviklingen.

Oppbygging og arbeidsformer

Det vil være et emnebasert studium med fire emner. Emnene er til en viss grad selvstendige, men med en indre sammenheng. To og to emner vil være særlig tett knyttet sammen. To av emnene går parallelt innad i samme semester. Ett av de to vil være praktisk rettet, mens det andre vil ha en teoretisk profil.

Studiet består av fire emner som gir til sammen 60 studiepoeng.

1. Bærekraft

2. Innovasjon

3. Studentbedrift

4. Praktisk entreprenørskap

For kontakt eller mer informasjon om Fremtidsbygg - sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap, vennligst fyll inn en interessemelding.

Videre studier/jobbmuligheter

BAE-næringen er i rask utvikling med et økende behov for personer med bærekraftskompetanse og innovasjonsegenskaper. Dette er en kompetanse som er, og vil være, sentral på alle plan i en bedrift. Med studiet vil fagbrevutdannende kunne tre inn i roller som prosjektleder eller mellomleder i utviklings- og innovasjonsprosjekter.

Opptakskrav/Søknad

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller

b) For enkelte studier kan generell studiekompetanse være opptaksgrunnlag, jf. de respektive studieplaner, eller

c) Søkere som ikke fyller kravene a) eller b), og som er har 23 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse gjelder ikke utdanninger som stiller krav til yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

d) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve innen 1. oktober.

Relevante fagbrev

  • Tømrer
  • Murer- og flislegger
  • Betongfagarbeider
  • Rørlegger
  • Blikkenslager
  • Maler
  • Byggdrifter
  • Gjenvinningsoperatør

Studiefakta, Tittel m.m

60 studiepoeng

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Fremtidsbygg - sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Kontaktinformasjon til Fagskolen Oslo

Fagskolen Oslo

Kabelgaten 10-12
0580 Oslo

Tlf: 09874
Fax 23 46 57 01
fagskolen-oslo.no

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Fremtidsbygg - sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap:

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!