Vis studentum.no som: Mobil

Veiledning for helse- og omsorgspersonell

Fagskolen Oslo Akershus
Sammendrag
Deltid
2 år
Fagskole
Oppstart: Høst - Oslo
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Veiledning for helse- og omsorgspersonell

veiledning fagskoleutdanning

Veiledning for Helse- og omsorgspersonell

Hovedmålet for fagskoleutdanning i veiledning for HS-personell er at yrkesutøverne skal få en teoretisk og praktisk forståelse av de viktigste prinsippene og metodene innen veiledning.

Dette innebærer innsikt i og ferdigheter til å gjennomføre veiledningsoppgaver i praksis ovenfor brukere, pårørende, elever og lærlinger. Utdanningen gir også kompetanse i forhold til kollegaveiledning.

Et sentralt tema i utdanningen er å få økt bevissthet om og vurdering av egen rolle som veileder. Studiet legger også vekt på tema som pedagogikk, gruppeprosesser, kommunikasjon og ulike veiledningsferdigheter.

Fagskoleutdanning innen veiledning kvalifiserer blant annet for veiledning av brukere, pårørende, elever, lærlinger og medarbeidere som er runder opplæring i blant annet sykehjem, hjemmetjenesten, barnehage, skole, skolefritidsordning og tilrettelagte boliger.

Organisering av studiet

  • Studiet er 2-årig og gjennomføres på dagtid en dag i uken.
  • I tillegg inngår ti uker sammenhengende praksis på egen arbeidsplass eller annet egnet sted.
  • Studiet gir 60 fagskolepoeng.

Studiet kombinerer praksis og teori på en spennende måte og studentene skal være med på å forme innhold og arbeidsmåter i studiet. Opplæringen legger vekt på arbeidsmåter som fordrer aktiv deltakelse fra studentene som knytter seg nært til studentenes egne erfaringer og problemstillinger fra praksisfeltet.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskrav

  • Fullført og bestått videregående opplæring innen helse og oppvekstfag eller helse – og omsorgsfag. Slik som eksempelvis helsefagarbeidere, hjelpepleiere, helsesekretærer, barne- og ungdomsarbeidere, barnepleiere og ambulansearbeidere.
  • Alternativt kan det gjøres en realkompetansevurdering ut fra yrkeserfaring med minst 5 års relevant praksis.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning / Videreutdanning (60 fagskolepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Veiledning for helse- og omsorgspersonell .

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo Akershus

Fagskoleutdanning fra Fagskolen Oslo Akershus

Har du fagbrev, svennebrev, autorisasjon eller minst fem års praksis fra arbeid med tekniske fag eller helse- og sosialfag? Fagskolen i Oslo tilbyr korte og yrkesrettede utdanninger på 1 til 2 år, som tar deg raskt ut i arbeidslivet!

Fagskolen i Oslo Akershus tilbyr blant annet teknisk fagskoleutdanning, fagskole for bygg, fagskole for elektro og fagskoleutdanning for helsefag. Her vil du studere sammen med ca. 500 andre studenter, i et lærerikt og godt studiemiljø. Fagskolen bruker både faste ansatte og gjesteforelesere fra aktuelle bransjer, noe som vil gi deg en kvalitetssikret og relevant utdanning.

Moderne fagskole med sentral beliggenhet i Oslo og Akershus

Fagskolen har en lang historie i Oslo. Skolen ble opprettet i 1876 under navnet "Kristiania tekniske aftenskole". Siden den gang har skolen endret navn, tilholdssted og innhold flere ganger. I 1971 flyttet skolen inn på Sofienberg og ble "Sofienberg tekniske fagskole". I 2007 fikk skolen navnet "Fagskolen i Oslo". I august 2013 flyttet skolen inn i nye, moderne lokaler i Kuben Yrkesarena på Økern i Oslo. I 2014 har skolen gjennomgått en ny, spennende utvikling og heter nå "Fagskolen Oslo Akershus". Fagskolen tilbyr studier i tre kommuner i Akershus i tillegg til Oslo.

Studietilbud ved Fagskolen Oslo Akershus

Tekniske fag

  Bim-tekniker installasjon
  BIM-tekniker konstruksjon
  Bygg
  Elkraft
  Fuktteknikk
  KEM – Klima, energi og miljø
  Verkstedsledelse 

Helse og oppvekst

  Barn med særskilte behov
  Demens og alderspsykiatri
  Helseadministrasjon
  Helse, aldring og aktiv omsorg
  Målrettet miljøarbeid knyttet til mennesker med utviklingshemming
  Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  Oppvekstfag
  Sterilforsyning i helsetjenesten
  Hverdagsmestring
  Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen
  Kreftomsorg og lindrende pleie
  Veiledning for helse- og omsorgspersonell


Veiledning

  Veiledning av lærlinger


Kostnader og godkjenning ved Fagskolen i Oslo Akershus

Alle utdanningene ved Fagskolen i Oslo Akershus er gratis for deg som student. Du dekker kun utgifter til læremidler, kopipenger og egen PC. Alle studiene er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Fagskolen i Oslo Akershus har som mål å være landets beste fagskole, og ønsker at både studenter, ansatte og representanter fra bransjen skal forbinde skolen med kompetanse, innovasjon og kvalitet. For oppnå dette samarbeider de tett med relevante bransjer. Slik sikrer de god kvalitet i undervisningen og at du som student får en kompetanse som står høyt oppe på næringslivets ønskeliste.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Oslo Akershus

Kontaktinformasjon til Fagskolen Oslo Akershus

Fagskolen Oslo Akershus

Kabelgaten 10-12
0580 Oslo

Beskrivelse og bosted

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Veiledning for helse- og omsorgspersonell :

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!